Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Allmänheten har fått fel bild av försvarsadvokater

Många har den felaktiga uppfattningen att försvarsadvokaten försvarar brottet i sig, skriver Kristoffer Ståhl.
Foto: ROGER VIKSTRÖM
Kristoffer Ståhl, advokat.
Foto: Per-Inge Mill

Allmänheten i Sverige blir mer och mer upprörd över den negativa utvecklingen och tyvärr hamnar då även försvarsadvokater i fokus för frustrationen.

Vi måste bli bättre på att förklara vår viktiga roll i rättsstaten – då minskar förhoppningsvis hatet och hoten, skriver advokaten Kristoffer Ståhl.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I förra veckan beslutade Justitiekanslern att en man som dömts för grov våldtäkt m.m. skulle tillerkännas ersättning från staten om 840 000 kr på grund av att han suttit 14 månader för länge i fängelse. Många upplever beslutet som stötande vilket resulterat i en hätsk debatt. 

På Twitter redogjorde sedan en försvarsadvokat, sakligt och pedagogiskt, för bakgrunden till beslutet och anledningen till att personen tillerkändes lidandeersättning. Nämnd försvarsadvokat var inte ombud i aktuellt ärende utan en advokat som aktivt deltar i samhällsdebatten och som vill bidra med sin kunskap genom att förklara ett myndighetsbeslut.  

Oacceptabelt bemötande

Försvarsadvokaten blev hårt ansatt på Twitter och sedan utsatt för rena och skära hatattacker. Han fick ta emot aggressiva mejl, sms och telefonsamtal från okända människor som uttryckte hat och hot mot honom. Vad den här försvarsadvokaten har fått utstå är helt oacceptabelt och tyvärr ett tydligt exempel på ett ännu större problem. 

År 2018 gjorde Sveriges Advokatsamfund en undersökning som visade att var fjärde advokat har utsatts för hot med anledning av sitt arbete. När man särskilt tittade på humanadvokater, en kategori som inkluderar försvarsadvokater, har närmare 42 procent utsatts för hot på grund av sitt arbete. Detta är oerhört allvarligt. 

Våldsutvecklingen en stor frustration

Det dödliga våldet har de senaste åren ökat i Sverige. Enligt BRÅ har såväl offer som gärningspersoner blivit yngre, och automatvapen och andra skjutvapen används oftare jämfört med tidigare. Allmänheten i Sverige blir mer och mer upprörd över den negativa utvecklingen och tyvärr hamnar då även försvarsadvokater i fokus för frustrationen.  

Det är även betydelsefullt att samtliga aktörer inom rättsstaten respekterar varandra, inte minst på sociala medier, och inte underblåser missriktad kritik.

Många har nämligen den felaktiga uppfattningen att försvarsadvokaten försvarar brottet i sig och i princip är i maskopi med yrkeskriminella klienter. Tyvärr har ett fåtal, numera uteslutna advokater, använts som stöd för denna felaktiga uppfattning. Detta är ytterst beklagligt och skadligt för professionella försvarsadvokater.     

Försvarar människan – inte brottet

En försvarsadvokat ska aldrig försvara en brottslig gärning och ska inte sympatisera med klienters eventuella brottsliga gärningar. Försvararen är inte klientens megafon eller skrivbiträde och advokatens integritet får aldrig vara till salu. 

Försvararens uppdrag är i stället grundat i svensk lag som föreskriver att försvarsadvokaten med engagemang ska tillvarata den enskildes rätt och arbeta utifrån den enskildes perspektiv. Försvararen ska därmed stå på den enskildes sida och försäkra att han eller hon behandlas enligt svensk lag och skyddas mot övergrepp från staten. Att värna om människan och se till att hon behandlas humant och får en effektiv möjlighet till att försvara sig mot statens anklagelser om brott. 

Underblås inte missriktad kritik

Utifrån allmänhetens perspektiv måste vi försvarsadvokater bli bättre på att förklara vår viktiga roll i rättsstaten. Det är även betydelsefullt att samtliga aktörer inom rättsstaten respekterar varandra, inte minst på sociala medier, och inte underblåser missriktad kritik mot försvarsadvokater eller för den delen andra aktörer. 

Om allmänheten får en rättvisare och mer korrekt bild av försvararrollen så minskar förhoppningsvis hatet och hoten. Vår gemensamma målsättning är att ingen i Sverige ska vara oskyldig och dömas för brott.   


Av Kristoffer Ståhl

Advokat