Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Alliansen vill nu öka jämställdhetsbonusen

Jämställdhetsminister Maria Arnholm vill dubbla bonusen för de som delar lika på föräldrapenningsdagarna.
Foto: Jens L estrade

Alliansen vill nu fördubbla bonusen för föräldrar som delar lika på  föräldrapenningsdagarna samt utreda om delar av pensionen ska kunna  fördelas lika mellan makar, skriver Maria Arnholm.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Ojämställdheten mellan kvinnor och män är ett av de allvarligaste samhällsproblemen i dag. Det skiljer 3,6 miljoner i livsarbetsinkomst mellan en genomsnittlig man och en genomsnittlig kvinna. Var sjunde kvinna arbetar deltid, jämfört med var tionde man. Kvinnor tar fortfarande ut den största delen av dagar med föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning och gör majoriteten av allt obetalt hem- och omsorgsarbete. På arbetsmarknaden är lönerna lägre i kvinnodominerade yrken än i jämförbara manligt dominerade yrken. I genomsnitt blir varje år 17 kvinnor mördade av en man som de har, eller har haft, en relation med. Hundratusentals lever med våld som en naturlig del av sin vardag.

Män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. De strukturer som vi behöver ändra på för att nå dit, låter inte rucka på sig särskilt enkelt. Förändringen på jämställdhetsområdet går långsamt och nästa mandatperiod vill regeringen ta flera steg framåt.

Partiledarna har redan presenterat flera åtgärder för att skärpa straffen för flera brott som rör våld mot kvinnor. Kvinno- och tjejjourer ska också få långsiktig finansiering. Nu kan jag presentera två ytterligare förslag som vi i alliansen har kommit överens om.

Vi har enats om att förstärka jämställdhetsbonusen. I dag kan föräldrar få maximalt 13 500 kronor i bonus om de väljer att dela helt lika på dagar med föräldrapenning på sjukpenning- eller grundnivå. Nu vill vi fördubbla bonusen under de 60 sista bonusdagarna. Ett par som delar helt lika kommer att få 19 500 kronor, alltså 6 000 kronor mer än i dag.

Med en förstärkt jämställdhetsbonus uppmuntras en jämnare fördelning av föräldrapenningdagarna mellan föräldrarna, vilket också kan bidra till en ökad jämställdhet även på arbetsmarknaden. När föräldraskapet är jämställt kommer vi också troligen se att sjukskrivningstalen bland kvinnor går ner, att löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar och att fler kvinnor orkar och väljer att jobba heltid.

Vi vill också utreda om det skulle kunna gå att komma till rätta med att frånskilda kvinnor blir extra utsatta den dag de går i pension.

Pensionssystemet är rättvist på papperet, eftersom det är en spegling av hur mycket man tjänat ihop under ett arbetsliv. Men så länge det traditionellt kvinnliga värderas lägre än det traditionellt manliga och så länge som kvinnor i hög utsträckning arbetar deltid och gör majoriteten av det obetalda arbetet, kan orättvisorna förstärkas i pensionskuvertet.

Varje år skiljer sig mellan 10 000 och 15 000 personer som är 50 år eller äldre. Över 315 000 pensionärer är frånskilda. De allra flesta av dessa par har delat lika på allt när de har skiljt sig; bilen, huset, båten, sparpengarna och sommarstugan. Men det som kanske ofta är den allra största förmögenhet en person: pensionen, har i stora delar lämnats orörd.

Det vill vi undersöka om vi kan göra något åt.

Vill vi utreda om det, inom ramen för pensionsöverenskommelsen, går att förändra pensionssystemet så att mer av den intjänade pensionen, eller delar av den, fördelas lika mellan makar om de inte aktivt begär något annat. Eventuella förändringar måste dock ske så att den totala pensionen för kvinnor och män inte påverkas orimligt mycket eller att kvinnors arbetsmarknadsdeltagande påverkas negativt. Det ska alltid löna sig att arbeta.

Slutligen: Jämställdhetspolitik förutsätter att det finns skattekronor att spendera på jämställdhetsprojekt. I valet den 14 september är alliansen det enda alternativet med en trovärdig politik för tillväxt. Tack vare den finns resurser för att satsa på ett mer jämställt Sverige.


Maria Arnholm (FP)

, Jämställdhetsminister