Inte en droppe fossilt bränsle ska säljas 2030

Per Bolund, språkrör (MP).
Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN
Lorentz Tovatt, klimatpolitisk talesperson (MP).
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN
Utöver bränslen och bilar behövs också åtgärder för minskat bilberoende och ändrat beteende, skriver Per Bolund, språkrör och Lorentz Tovatt, klimatpolitisk talesperson (MP).
Foto: ADAM IHSE / TT / TT NYHETSBYRÅN

På många områden går det svenska klimatarbetet framåt, men transportsektorn verkar tuffare att påverka. Nu presenterar vi hur Sverige ska kunna bli fossilfritt redan till 2030, skriver Per Bolund, språkrör och Lorentz Tovatt, klimatpolitisk talesperson (MP).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Ett av våra mest allvarliga klimatproblem är vackra ord. Eller snarare vackra ord utan handling. Det finns helt enkelt för många som hellre fortsätter trampa på gasen än att styra in på en hållbar väg. Särskilt om bilen går på ett fossilt bränsle. 

På många områden går det svenska klimatarbetet framåt, inte sällan snabbare än politiken tänkt sig. Förnybar el växer snabbare än någon trott, människor minskar sin köttkonsumtion och flygandet minskar. 

Politiskt mod att påverka transportsektorn

Ett område verkar däremot vara tuffare att påverka, transportsektorn. Den står fortfarande för över en tredjedel av våra totala utsläpp och regeringar har under många år haft svårt att få ner utsläppen. Inte för att det saknas lösningar, det som krävs nu är politiskt mod. Glädjande nog har utsläppen från transportsektorn börjat minskat sedan den rödgröna regeringen tog över 2014. Detta har skett bland annat genom en ökad användning av biodrivmedel och att fler börjat köra elbil. 

Men utvecklingen går fortfarande för långsamt. I dag i Almedalen presenterar vi Miljöpartiets plan för att helt fasa ut de fossila bränslena. Vårt mål är att den sista droppen fossilt i Sverige ska säljas redan 2030. Nu är det dags att låta handlingsplaner övergå i handling. 

Det vi fokuserar på här är bränslen och bilar, men utöver det behövs också åtgärder för minskat bilberoende och ändrat beteende – fler behöver få goda förutsättningar att välja gång, cykel och kollektivtrafik.

Vi behöver skynda på omställningen till ett hållbart transportsystem. Det vi fokuserar på här är bränslen och bilar, men utöver det behövs också åtgärder för minskat bilberoende och ändrat beteende – fler behöver få goda förutsättningar att välja gång, cykel och kollektivtrafik. 

100 procent förnybart bränsle 

Det är hög tid att byta ut det fossila bränslet på våra mackar, annars kommer vi inte minska utsläppen i den takt som behövs. Men det betyder inte att vi måste sluta tanka bensin och diesel, bara sluta använda fossil råvara. Det är fullt möjligt att redan i dag producera bränslet på rester från exempelvis skogsbruk och lantbruk, något som branschen själv tror kommer att ge 15 000 nya arbetstillfällen i en ny grön industri. 

Det historiska Bränslebytet som regeringen infört har skapat en långsiktighet i politiken, men nu vill vi vrida upp ambitionsnivån rejält. För diesel vill vi sätta målet om att ha 100 procent förnybart 2030 och för bensin vill vi sätta ett så högt mål som är tekniskt möjligt. 

Skattesystemet, där de värsta bilarna tvingas betala mer skatt för att finansiera en bonus för de klimatsmartare bilarna, ska nu ses över och skärpas.

Omställningen bygger på att vi får i gång produktion av hållbara svenska biodrivmedel med låg påverkan på ekosystemen. Palmolja måste motas bort och ersättas med hållbara restprodukter från skog och jordbruk som leder till rejäl minskning av klimatpåverkan. 

Stöd att bygga om bilen till fossilfri

Vi ser nu de positiva effekterna av regeringens politik för omställningen av bilparken. Mängden nya elbilar ökade med 249 procent de första månaderna detta år, vilket vi har regeringens nya bonus-malus-beskattning att tacka. Det skattesystemet, där de värsta bilarna tvingas betala mer skatt för att finansiera en bonus för de klimatsmartare bilarna, ska nu ses över och skärpas. 

Miljöpartiet vill införa ett stöd för att kunna bygga om sin bensinbil så att den kan gå på förnybara alternativ så som etanol, biogas eller biobensin. Detta kommer underlätta för att ha en ännu högre takt i utfasningen av fossil bensin.

Fler laddstolpar och mer biogas

Allt pekar på att framtidens bilar kommer att drivas på el. Därför satsar regeringen stort på att bygga ut laddstolpar, att underlätta för att ladda hemma och även bygga ut laddpunkter längs med motorvägarna. Ett helt nytt stödsystem behöver införas för att stötta den klimatsmarta biogasen, fram till dess att det är på plats måste skattebefrielsen och de tillfälliga stöden förlängas. 

Framtidens bilar kommer inte att bara ha ett bränsle i tanken. Däremot behöver vi enas om en sak, de bränslen vi använder ska vara fossilfria. 


Av Per Bolund

Språkrör (MP)

Lorentz Tovatt 

Klimatpolitisk talesperson (MP)