Alla barn ska ha fullständig vaccination

Cecilia Chrapkowska.
Foto: Privat.
Vaccination.
Foto: Tobias Röstlund / Tt

Varje vecka har jag flera besök av nyanlända barn för att undersöka om de har några sjukdomar och hur vi ska vaccinera ikapp dem. De patienterna känns som mina mest meningsfulla. Men det oroar mig att jag inte har fler, skriver barnläkaren Cecilia Chrapkowska.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Jag har två farbröder som liksom många andra män i livets andra halvlek ägnar sig åt släktforskning.

Deras rapporter om hur våra förmödrar och förfäder levde får mig ofta att känna tacksamhet över att ha fått förmånen att leva i Stockholm i dag, och inte på småländska landsbygden kring sekelskiftet 1900.

Min farmors far gifte sig nyårsaftonen 1918 med Emmy Jonasson från Bökevara. Den 12 oktober 1919 dog hon i polio.

Polio vet vi nu är en virussjukdom som sprids från en människas avföring till en annans mun, precis som andra magsjukor som vi lider av i dag.

 Till skillnad från de magsjukor som sprids i dag så fanns det en betydande risk att poliodrabbade inte bara fick diarréer, utan viruset vandrade vidare till nervsystemet och orsakade förlamning, andningsstopp och död.

Precis som det just nu går magsjuka på förskolan, gick det då och då (ofta på hösten av någon anledning), polio i europeiska byar i början av 1900-talet. Man visste aldrig vem som skulle drabbas, aldrig vem som skulle bli frisk och vem som skulle dö. 

Epidemierna blev värre och värre under första halvan av 1900-talet och 1953 rapporterades 5000 fall varav 3 000 förlamningsfall i Sverige. Min farmors fars första hustru var långtifrån ensam.


Den medicinska vetenskapen hade på 1950-talet kommit så långt att två forskargrupper lyckades ta fram ett fungerande poliovaccin, ett amerikanskt och ett svenskt. 1957 inleddes systematiska massvaccineringar i Sverige med det svenska poliovaccinet, och redan 1962 rapporterades bara fyra fall av polio i hela Sverige.  Sedan 1977 har ingen människa blivit smittad av polio i Sverige, tack vare vaccinet.

Sedan 1988 har världshälsoorganisationen, Unicef, Bill och Melinda Gates stiftelse med flera samarbetat för att utrota polio i hela världen.

I dag finns bara polio kvar i två länder, Afghanistan och Pakistan. Under 2013 och 2014 förekom polio också i krigsdrabbade Syrien och Irak, som tidigare varit poliofria. Det kan hända igen. 

Nästan räcker inte. Så länge polioviruset finns kvar i några människors tarmar finns risken för ovaccinerade människor att bli smittade, sjuka, förlamade eller i värsta fall dö. I samband med kriget i Syrien så har tidigare välfungerande vaccinationssystem slagits sönder och många barn som kommer därifrån har inte fått en effektiv fullständig vaccination mot polio.


Varje vecka har jag som läkare på barnläkarmottagning flera besök av nyanlända barn för att undersöka om de har några sjukdomar som behöver tas om hand, har med sig några smittsamma sjukdomar och hur vi ska vaccinera i kapp dem.

De patienterna känns som mina mest meningsfulla. Men det oroar mig att jag inte har fler. På barnakuten träffar jag många som inte har blivit uppfångade i systemet, inte kommit till BVC och inte blivit remitterade till hälsokontroll och vaccinationsgenomgång. Jag gör då det, men undrar hur många det finns som inte råkade få en feberkramp och därmed bli körda i ambulans till akuten, som är kvar på evakueringsboenden med ofullständiga vaccinationer.

Steg ett i mottagningen av nyanlända måste vara husrum och registrering. Men steg två bör i mina ögon vara hälsokontroll och kompletteringsvaccination.

Här har inte systemen kommit ikapp. Vi är många som vill utföra arbetet, men vi behöver uppdrag och prioriteringar från politikerna.  Jag undrar vad regeringens mål är? Hur många nyanlända ska erbjudas hälsokontroll? Inom vilken tidsrymd? Och vad är landstingens plan för att kunna uppfylla målen? Hur mycket ska BVC, skolhälsovård och barnläkarmottagningar byggas ut och när ska det ske?

Ju snabbare det sker, desto större chans att vi slipper se ett enda nytt fall av polio i Sverige, och desto färre nya fall kommer vi att få av difteri, mässling och röda hund.


Cecilia Chrapkowska

ST-läkare barn- och ungdomsmedicin