Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Alice Teodorescu: MP:s kvotsystem ökar fördomarna

PROTESTERAR MOT KVOTERING. Juristen och samhällsdebattören Alice Teodorescu hävdar att kvoteringen av invandrare som Miljöpartiet i Härnösand har på sina vallistor bara befästerfördomar. Foto: Jan Düsing

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

FAKTA

ALICE TEODORESCU
är jurist och samhällsdebattör. Hon har även grundat nätverket ”En plats i himlen för kvinnor som hjälper varandra”.

Miljöpartiet, som länge haft varannan damernas på sina vallistor, tar inför valet nästa steg i sin kvoteringsiver. I Härnösand har varannan person på listan utländsk bakgrund. Märkligt kan tyckas med tanke på att den invandrade gruppen i Sverige knappast uppgår till hälften av den totala befolkningen. Men det allvarliga är att den etniska bakgrunden får ett större värde än kompetens och politiskt engagemang. I en handvändning har människor som, i en del fall svenska medborgare, reducerats till en odefinierbar grupp invandrare, vars potential bedöms efter deras etniska arv.

Miljöpartiet ägnar sig åt vad som kan verka som oskyldig symbolpolitik, men som i realiteten är grav cementering av grupper med utgångspunkt i etnicitet.
"Diskrimineringen av kvinnor, utlandsfödda och andra missgynnade grupper gör att mycket kompetens inte tas till vara, vilket kostar samhället enormt mycket, helt i onödan", skriver Miljöpartiet i Härnösand på sin hemsida.

Men vad som krävs för att man ska kvala in som "person med utländsk bakgrund" framgår inte. Måste man vara född i utlandet? Gäller det bara utomeuropeiska utlandsfödda? Adopterade? Barn till invandrare? Gäller det också mig som kom till Sverige när jag var fem år och tog juristexamen vid 24 års ålder. Eller, som nästan alltid när människor i Sverige ska sorteras in i gruppen invandrare, de som bekräftar bilden av den utlandsfödde som ett oförmöget offer förlamat av blinda maktordningar?

Att det skulle finnas
en särskild invandrar- eller kvinnokompetens är ett hemmasnickrat påfund som skymmer sikten för de verkliga problem som individer av kvinnligt kön eller utländskt påbrå kan stöta på.
Med sin invandrarkvotering tillskriver Miljöpartiet i Härnösand också invandrare, kvinnor och andra grupper gemensamma agendor - oavsett vad de tycker i sak.

Miljöparitet i Härnösand
vill att Miljöpartiet nationellt - och övriga partier - också ska börja kvotera in invandrare, efter varannan-principen.
"Nu har vi jobbat med kvotering och att få in en lika representation av män och kvinnor, och att man kan lyfta den här frågan som ett nästa steg", säger Amanda Lind, språkrör för MP Härnösand i ett Rapport-inslag.

Budskapet är glasklart. Det går aldrig att bli svensk, på sin höjd ska man hysa tacksamhet om man släpps fram i rampljuset på grund av sin hårfärg, sitt udda namn eller sin brytning. Men svensk på riktigt, trots att man till och med fått svenskt medborgarskap, det kan man glömma! Den som tas in på listan degraderas till ett medel i kampen för ett samhälle, där polarisering mellan grupper premieras. Visst finns det likheter till den propaganda som Sverigedemokraterna bedriver?

När så hela samhället omvandlats till ett särlagstiftningens inferno kan varken invandraren, kvinnan eller ungdomen, eller vilka som nästa står på tur, säkert veta varför de upptagits i gemenskapen. Dessa invandrare, kvinnor och ungdomar som i dag, på egna meriter, lyckas klättra får anledning att ifrågasätta den egna framgången. När kompetens och meriter reduceras till en simpel fråga om etnicitet och kön, tvärtemot den bärande demokratiska tanken om att etnicitet och kön inte ska spela någon roll, har vi alla förlorat.


Alice Teodorescu

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!