Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Äldre lider av undernäring – och hjälpen är långt bort

62 procent inom äldreomsorgen lider av, eller är i risk för, undernäring, skriver debattörerna.
Foto: SHUTTERSTOCK / SHUTTERSTOCK
Jöran Rubensson tidigare ordförande i Sveriges Pensionärers Riksförbund.
Gunnel Stuhr Olsson är chef för Special Foods på Findus Sverige.

Sveriges äldre lider av undernäring och har ökad risk för svårläkta sår, infektioner och fallolyckor.

Åtgärderna för att förbättra situationen är inte tillräckliga, skriver debattörerna. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | ÄLDREVÅRD För ett år sedan rapporterade Svenska Dagbladet att 62 procent av Sveriges äldre inom äldreomsorgen lider av eller är i risk för undernäring. Sedan dess har åtgärderna för att förbättra situationen varit otillräckliga. Det är dags att Sverige börjar erkänna undernäring som det folkhälsoproblem det faktiskt är – för individens och samhällets skull. 

Varför blev det inte en väckarklocka?

Siffran ovan borde ha blivit en väckarklocka om att en så stor grupp av Sveriges äldre är undernärda eller löper risk för undernäring. Samtidigt ökar samma grupp och beräknas år 2020 vara 2.1 miljoner. De demografiska förändringarna är oundvikliga samtidigt som vi är långt ifrån förberedda för vad de medför. 


LÄS MER: Ät själva sörjan ni serverar våra äldre 


Sverige har i dag bristande kunskap och strukturer för att förhindra och förebygga undernäring bland äldre. Socialstyrelsen lanserade 2015 föreskrifter om förebyggande av och behandling vid undernäring. Även om dessa föreskrifter kräver att kommuner och landsting har rutiner gällande undernärda äldre, finns det återkommande bevis på att de inte följs i praktiken. 

Uppgifter från Uppsala universitet

Nyligen kom uppgifter från Uppsala universitet om att var tredje kommunal hemtjänstutövare saknar rutiner för att förebygga undernäring. Och SKL:s och Socialstyrelsens senaste rapport visar dessutom att endast 42 procent av äldre får riskförebyggande uppföljning. Var du befinner dig i landet blir därtill avgörande. Resultaten bland länen varierar mellan 9 till 61 procent. Ett oroväckande tecken på att insatserna hittills varit otillräckliga och att våra äldre fortsätter lida obemärkt. 

Ett lidande

Undernäring är - just det – ett lidande. En undernärd person svälter samtidigt som risken ökar för svårläkta sår, infektioner, fallolyckor eller att medicineringen inte får effekt. Utifrån ett samhälleligt perspektiv leder undernäring till längre vårdtider, större behov av omsorg och stora kostnader.

Kostsamt folkhälsoproblem

En brittisk studie visar att sjukdomsrelaterad undernäring kostar samhället nästan dubbelt så mycket som kostnaderna för övervikt och dess följdsjukdomar. Tillämpar vi samma resultat i en svensk kontext skulle det bli 140 miljarder kronor.

Mycket pekar på att undernäring bland äldre är ett kostsamt folkhälsoproblem. Därför är det märkligt att Sverige inte har några heltäckande studier eller underlag om ämnet. Vi behöver avsätta finansiella medel till forskning om samhällskostnader relaterat till undernärda äldre. Men det verkar nästan som problemet har prioriterats bort. 

Vi kräver nationella riktlinjer

Ett exempel på detta är när Folkhälsomyndigheten, tillsammans med Livsmedelsverket, fick i uppdrag av regeringen att ta fram underlag för att främja hälsa som är relaterad till matvanor och fysisk aktivitet. I slutrapporten nämndes undernäring enbart två gånger medan fetma nämndes sammanlagt 110 gånger. 

Hög tid att vi nu börjar erkänna att undernäring bland äldre är ett stort folkhälsoproblem som inte längre kan negligeras. Den växande gruppen äldre kan inte vänta på att föreskrifter blir till verklighet. 

Vi kräver därför nationella riktlinjer så att de lokala verksamheterna praktiskt ska kunna tillämpa rutiner och rapportering. I dessa riktlinjer borde förslagsvis följande ingå:

• Krav på kommuner att ha dietist inom äldreomsorgen.

• Krav på kommuner att utse ansvarig att sammanställa näringsriktiga matsedlar och dagsmenyer som lever upp till Livsmedelsverkets råd. 

• Obligatorisk utbildning för alla anställda inom hälso- och sjukvården i hur man identifierar och förbygger undernäring. 

• Nationell rapporteringsmall gällande undernäring. 

• Nationellt vårdprogram för undernäring bland äldre.  

• Krav på regelbundna måltidskontroller för personer med hemtjänst och i vårdboende.


Av Jöran Rubensson 

Tidigare ordförande i Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF och expert i utredningen om Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

Gunnel Stuhr Olsson

Head of Special Foods, Findus Sverige AB