Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Åklagarmyndigheten bryter mot grundlagen

Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen och kan inte bortses ifrån när det blir obekvämt. Åklagarmyndigheten om någon borde veta och respektera detta, skriver debattörerna.Foto: Åklagarmyndigheten
Emma Boëthius är chefredaktör för Nyhetsbyrån Siren.Foto: David Lagerlöf
Ulf Fahlén är nyhetschef på Nyhetsbyrån Siren.Foto: David Lagerlöf

Åklagarmyndigheten följer gärna offentlighetsprincipen – så länge medierna inte använder informationen i sin bevakning. 

Att undvika medierapportering får aldrig vara ett skäl att tänja på grundlagen, skriver Ulf Fahlén och Emma Boëthius från Nyhetsbyrån Siren.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | RÄTTSVÄSENDE. En demokratisk rättsstat klarar sig inte utan åklagare. Åklagarmyndigheten beslutar om till exempel brottsutredningar, hemlig avlyssning, frihetsberövanden, åtal och straff, ärenden som påverkar människors liv på djupet. Därför är det också viktigt att åklagare kan granskas. 

Nyhetsbyrån Siren granskar Sveriges myndigheter varje dag med hjälp av offentlighetsprincipen. I allmänna handlingar hittar vi såväl goda som dåliga exempel på hur den offentliga makten sköts. Så är det tänkt att fungera. Offentlighetsprincipen har funnits i 252 år och det finns en bred politisk enighet om att värna den. 

Extra häpnadsväckande är att myndigheten samtidigt verkar bryta mot det lika grundlagsskyddade efterforskningsförbudet.

Följde först lagen – men ändrade sig

När Siren i höstas började begära ut Åklagarmyndighetens incidentrapporter följdes lagen och dessa lämnades ut. Men sedan ändrades beslutet, med motiveringen att utlämnandet av uppgifterna “vidarebefordrats till olika medieföretag, vilket lett till publicering i bl.a. lokaltidningar”. Det ska i sin tur ha orsakat obehag för myndighetens anställda, som nu inte vill anmäla incidenter. När Åklagarmyndigheten på detta sätt motsätter sig en genomlysning av den egna organisationen strider det mot svensk grundlag.

Extra häpnadsväckande är att myndigheten, utöver att åsidosätta offentlighetsprincipen, samtidigt verkar bryta mot det lika grundlagsskyddade efterforskningsförbudet. Har Åklagarmyndigheten hört av sig till svenska medier och krävt att få veta var deras uppgifter kommer ifrån? Eller grundar sig formuleringen i rena spekulationer om mediernas källa? Någon annan förklaring finns inte, då Siren inte på något ställe nämnts i samband med mediernas rapportering kring incidentrapporterna. Vi har nu bett Justitieombudsmannen granska om myndigheten i detta avseende också brutit mot lagen.

Försöker undvika medierapportering

Siren har respekt för att det kan vara obehagligt för Åklagarmyndighetens personal att känna igen sig i en händelse som förekommer i medierapporteringen. Men medierapportering får aldrig vara ett argument för att inskränka offentlighetsprincipen. Det finns mängder av känsliga uppgifter som är och ska vara offentliga, men som trots det inte publiceras i medier som följer gällande lagar och pressetiska regler. Den publicistiska diskussionen är en helt annan, och bör inte förväxlas med den om offentlighet och sekretess. Synpunkter på publiceringar hanteras av allmänna domstolar, eller av Pressombudsmannen.

Brukar lämnas ut rutinmässigt

Incidentrapporter är en typ av handling som de flesta myndigheter lämnar ut rutinmässigt. Kammarrätten har i flera domar slagit fast att när polisanställda anmäler incidenter så ska de inte få vara anonyma, eftersom den som utövar offentlig makt bör kunna identifieras om det inte finns mycket starka skäl. På samma vis är exempelvis alla som arbetar inom vård och omsorg skyldiga att anmäla missförhållanden. Anmälningar som också de blir offentliga.

Siren har överklagat Åklagarmyndighetens beslut om att inte lämna ut rapporterna till kammarrätten, och räknar med att få rätt i sakfrågan. Men reflexen att lägga locket på är ändå oroväckande.

Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen och kan inte bortses ifrån när det blir obekvämt. Åklagarmyndigheten om någon borde veta och respektera detta.

 

Av Ulf Fahlén

Nyhetschef på Nyhetsbyrån Siren

Emma Boëthius

Chefredaktör på Nyhetsbyrån Siren