Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Åklagare som spekulerar skadar assistansreformen

Henrik Petrén är branschansvarig för personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO.
Foto: Niklas Palmklint

Åklagaren Björn Rosenlöf skriver att han ”skulle bli mycket förvånad om assistansfusket understiger 50 procent av all utbetald ersättning”. 

Påståendet saknar grund och skadar en redan gravt misshandlad reform ytterligare, skriver Henrik Petrén.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. Att det förekommer fusk inom den personliga assistansen (liksom all annan välfärd) är det knappast någon som förnekar. Från assistansbranschens sida kan vi inte nog understryka vikten av att all form av fusk och kriminalitet kraftfullt beivras. Sådant skadar nämligen inte bara branschen, det skadar framför allt de personer som har behov av personlig assistans.

Kontrollfunktion finns visst

Men skadligt är det också när en myndighetsföreträdare hanterar frågan på ett så vårdslöst sätt som Björn Rosenlöf gör. Inte bara när han slänger sig med gissningar om fuskets omfattning. Att exempelvis påstå att det ”inte finns någon offentlig funktion som i egentlig mening kontrollerar om ett verkligt utbetalningsbehov föreligger” kanske höjer några ögonbryn hos kollegorna på Försäkringskassan som väl är tänkt att utgöra just denna funktion?

Fakta är att assistansreformen under de senaste tio åren har nedmonterats på ett sätt som saknar motstycke. Antalet assistansberättigade har under perioden minskat med ungefär 20 procent som andel av befolkningen. Och nedmonteringen har, såsom statsvetaren Niklas Altermark tydligt har beskrivit, skett i skuggan av en vilt sluggande retorik om fusk kombinerat med en politisk önskan om besparingar.

Fusket bör elimineras

Vi deltar även fortsättningsvis i diskussionen om vad som kan göras för att förhindra fusk och kriminalitet med assistansersättningen och välkomnar Björn Rosenlöf och andra att, istället för spekulation om fuskets omfattning, bidra med konstruktiva förslag på hur det ska elimineras.


Av Henrik Petrén

Branschansvarig personlig assistans, Arbetsgivarföreningen KFO