Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Akademien är ingen svikare

Svenska Akademiens stöd för utsatta författare som Salman Rushdie och Roberto Saviano har ifrågasatts. BILDMONTAGE.
Svenska Akademiens stöd för utsatta författare som Salman Rushdie och Roberto Saviano har ifrågasatts i kultur-Sverige. Men vi har aldrig svikit det fria ordet, anser Sture Allén, som stod i centrum under Rushdie-debatten. "Salman Rushdie har haft ledamöternas stöd ända från början av det orimliga hottillståndet. Det har framgått att vi också stöder Roberto Saviano." "Jag överlämnade skådepenningen till Rushdie personligen."

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Uppståndelsen kring Svenska Akademiens stöd för Salman Rushdie och andra författare och forskare i likartad situation - bland dem den nu aktuelle Roberto Saviano - kan ge anledning att påminna om vad som faktiskt har förekommit.
För att belysa Akademiens hållning skall jag därför citera några viktiga dokument.
Upprop publicerat i Expressen den 2 mars 1989:
"Den 14 februari riktade ayatolla Khomeini en uppmaning till alla muslimer att spåra upp och avrätta Salman Rushdie, författaren till The Satanic Verses, och alla som är inblandade i bokens publicering.
Vi undertecknare förklarar att också vi är inblandade i publiceringen, emedan vi försvarar rätten till åsikts- och yttrandefrihet sådan den formuleras i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.
Vi är inblandade alldeles oavsett om vi sympatiserar med bokens innehåll eller ej. Icke desto mindre konstaterar vi att boken vållat sorg och beklagar djupt de dödsfall som inträffat i samband med den konflikt som blivit följden.
Vi uppmanar världsopinionen att stödja alla människors rätt att fritt uttrycka sina idéer och övertygelser och att diskutera dem med sina kritiker med utgångspunkt i ömsesidig tolerans, utan censur, hot och våld.
Vi uppmanar alla världens ledare att också i fortsättningen tillbakavisa de hotelser som riktats mot Salman Rushdie och hans förläggare och översättare, samt att vidta kraftfulla åtgärder för att säkerställa att hotelserna återkallas."

Detta upprop undertecknade vi som enskilda ledamöter av Akademien såsom markering av vår personliga uppfattning. Det trycktes också på engelska i ledande internationella tidningar.
Pressmeddelande utsänt den 2 mars 1989:
"Som tidigare meddelats beslöt Svenska Akademien vid sin sammankomst den 23 februari att i enlighet med sin praxis inte ansluta sig till den framställning till landets regering som en grupp organisationer och institutioner inlämnat. Självfallet har detta inte hindrat enskilda ledamöter av Akademien att offentligt ta till orda med anledning av det exempellösa hotet mot den brittiske författaren Salman Rushdie. Vid sammankomsten i dag beslöt Akademien att som institution göra följande uttalande:
Svenska Akademien har som princip att inte uttala sig i frågor med politisk innebörd, bland annat för att inte därigenom utsätta sig för misstanken att utdelningen av Nobelpriset skulle ha politiska grunder. Det borde för var och en vara självklart, att Svenska Akademien bestämt tar avstånd från varje försök att strypa det fria ordet."

Detta pressmeddelande
sändes ut som en påminnelse om Akademiens självfallna ståndpunkt. Vi nämnde Rushdie vid namn, och de många tusen andra som drabbats av död eller plåga för ordets skull omfattades också. Uttalandet var på samma gång en markering av ledamöternas stöd för Rushdie och av Akademiens grundläggande autonomi, den självständighet som bland annat innebär att man kommunicerar direkt och inte går via politiska instanser som regeringen.
Pressmeddelande utsänt den 6 november 1992:
"På Svenska Akademiens inbjudan sammanträffade författaren Salman Rushdie med Akademiens ledamöter före dess möte på torsdagskvällen. Samtalet gällde frågor av gemensamt intresse och kretsade främst kring yttrandefriheten som en av grundvalarna för konst och vetenskap. Akademien poängterade återigen sitt stöd för Salman Rushdie, som i sin tur uttryckte sin tacksamhet mot Akademien och betecknade dess stöd som en källa till inspiration."

Om texten i detta
pressmeddelande enades Rushdie och Akademiens ledamöter vid hans besök på Akademien den 5 november. Svenska Akademien var den första akademi i världen som ordnat ett sammanträffande med Rushdie. Samtalet med honom varade inemot en timma och fördes i en förtroendefull och trots den allvarliga undertonen lättsam atmosfär. Med tanke på romanen Satansverserna betecknade Rushdie dödshotet som ett gigantiskt brist-på-humor-fiasko ("a gigantic lack-of-humour failure").
Rushdie deltog naturligtvis inte i Akademiens formella möte, men som minne av besöket fick han ett exemplar av den skådepenning som delas ut till ledamöterna vid sammankomsterna. Jag överlämnade skådepenningen till Rushdie personligen med en välgångsönskan och med kommentaren att han förde sin kamp inte bara på sina egna utan på allas våra vägnar.

Salman Rushdie har sålunda haft ledamöternas stöd ända från början av det orimliga hottillståndet. Det har fram-gått att vi också stöder Roberto Saviano.


Sture Allén

Sture Allén är ledamot av Svenska Akademien sedan 1980. Han var dess ständige sekreterare mellan 1986 och1999.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!