Agera nu – eller lev med badförbud på sommaren

Foto: STINA STJERNKVIST / TT NYHETSBYRÅN
Mats Edling, Meag Va-system AB.
Christer Dieden, S:t Eriks AB.
Erik Simonsen, Cementa AB.

På flera håll i Sverige har lokala badförbud utfärdats för att avloppsrör sprungit läck eller VA-system överbelastats av kraftiga regn. 

Landets kommuner måste öka utbytestaken på vatten- och avloppssystemen, annars kommer badförbuden bli allt vanligare, skriver tre byggnadsentreprenörer.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I Stockholm utfärdades nyligen badförbud när ihållande regnväder översvämmade stadens avloppssystem och orenat vatten letade sig ut i havet. I Köpenhamn har ett sprucket avloppsrör läckt rakt ut i Öresund och skapat problem för badsugna i både Danmark och Skåne.

Utbytestakten på VA-systemen i Sverige är låg. Det innebär att dagvatten- och avloppsledningar i Sverige ofta ligger i marken under väldigt lång tid. På många håll ligger rör från förra sekelskiftet kvar, fortfarande fullt fungerande eftersom våra föregångare också byggde för att det skulle hålla, men ändå i slutet på sin livslängd. Den genomsnittliga utbytestakten är över 200 år i Sverige.

Förutom äckel och obehag kan det förorenade vattnet vara direkt hälsovådligt

Kommunerna rycker ut och lappar och lagar när något går sönder. Det innebär stor olägenhet för de hushåll och kommuninvånare som drabbas av läckor, översvämningar och upprivna vägar. Det riskerar dessutom att bli väldigt mycket dyrare för kommunen på sikt – kostnaderna för att gräva, reparera och fylla igen är långt högre än för rören i sig. Dessutom tillkommer samhällsekonomiska kostnader och olägenhet för kommuninvånarna varje gång gator behöver stängas av och trafik ledas om.

Men det innebär också att man aldrig riktigt får en chans att ta ett helhetsgrepp på behov och kapacitet. Nya bostadsområden kopplas till gamla stammar som redan är sköra eller underdimensionerade. Allt fler bor ovanpå samma underjordiska infrastruktur. Och när extremregnen blir vanligare och bebyggelsen tätare har vattnet inte längre någonstans att ta vägen. 

Kan leda till katastrof

För en enskild husägare kan det leda till katastrof när huset översvämmas och försäkringen inte gäller femtioårsregn, eller ens tjugoårsregn. Att sanera och torka ut källare och grund kan bli kostsamt, och frågan är om allt man har i källaren ens kan ersättas. Men alla drabbas när orenat vatten rinner ut i naturen. 

Förutom äckel och obehag kan det förorenade vattnet vara direkt hälsovådligt, både på kort och lång sikt. Tarmbakterier smittar lätt via en kallsup och kan leda till otäcka maginfektioner. Men det orenade vattnet göder även giftiga alger, och riskerar att på så sätt bidra till otjänligt badvatten i lång tid framöver. Inte heller är det bara vi människor som drabbas. Badförbud är ju ett tecken på att vattnet inte är hälsosamt, men fiskar och mikroorganismer har inget val.

Risken ökar varje år

Risken för läckor och översvämningar ökar för varje år. Kommunerna behöver ta ett helhetsgrepp på sin underjordiska infrastruktur. Göra en realistisk plan för utbytestakten för att slippa lappa och laga - men också planera för framtiden. Bygga in redundans i systemet för framtida förtätning och extremväder. Välja hållbara och framtidssäkra material som inte själva bidrar med några främmande ämnen och som klarar framtidens extremväder. 

Det går att lägga VA-system som håller i hundrafemtio år, och tål allt de utsätts för under den tiden. Men då måste kommunen sätta tydliga mål för livslängd, och ställa krav på hela kedjan, från beställare och oss producenter till entreprenörerna som lägger rören. Alla måste tänka hållbart. 

Det är dags att planera för framtidens VA-system – för framtidens soliga dagar på stranden. 


Av Mats Edling

Meag Va-system AB

Christer Dieden

S:t Eriks AB

Erik Simonsen

Cementa AB