Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

400 000 äldre lever i digitalt utanförskap

Postlådan är fortfarande det enda alternativet för minst 400 000 äldre medborgare som vill kommunicera brevledes med omvärlden.
Foto: JAN WIRIDEN
Jöran Rubensson, tidigare ordförande för Sveriges pensionärers riksförbund, SPRF.
Foto: PRIVAT

För den som står utanför e-tillvaron blir livet både dyrare och besvärligare.

När myndigheter och förvaltningar skickar e-post i stället för brev måste samhället också ansvara för att alla kan ta emot mejl, skriver Jöran Rubensson, tidigare ordförande för Sveriges pensionärers riksförbund, SPRF.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Skillnaden mellan den som använder internettjänsterna och den som inte gör det ökar för var dag genom att allt mer av samhälls- och bankservice läggs över på internet. För den som behärskar tekniken underlättas vardagen och möjligheterna att informera sig både om och med omvärlden, samt vara en aktiv medborgare i diskussionsforum och sociala medier. För den som står utanför e-samhället blir livet både dyrare och besvärligare, när man måste betala extra för exempelvis tågbiljetter och pappersfakturor samt får problem med att beställa blanketter från myndigheter eller hitta telefonnummer.

Den färska forskningsprojektet "Ung teknik, äldres vardag" visar att var femte person, 20 procent, mellan 65 och 85 år saknar tillgång till digital teknik. Och i rapporten "Svenskarna och Internet 2017" framgår det att i gruppen 76 år och äldre är nästan hälften icke internetanvändare. Det innebär att cirka 400 000 äldre lever i ett digitalt utanförskap. Och enligt forskarna är denna siffra förmodligen i underkant.

På tidningarnas insändarsidor märks deras missnöje när media, myndigheter och företag endast hänvisar till sina webbsidor för vidare information i aktuella frågor.

Alla medborgare kan inte tvångsdigitaliseras

Parallellt med ökad användning av den digitala tekniken ökar också utanförskapet för de som inte hänger med i den digitala utvecklingen. Det handlar bland annat om äldre personer och låginkomsttagare vilket ofta är sammanfallande grupper. På tidningarnas insändarsidor märks deras missnöje när media, myndigheter och företag endast hänvisar till sina webbsidor för vidare information i aktuella frågor. Eller när bankerna inte erbjuder alternativ för den som inte kan eller vill använda sig av deras internettjänster. För trots allt, alla medborgare kan inte tvångsdigitaliseras.

Sverige har flera år i rad rankats som ett av världens mest IT-mogna länder. Bidragande orsaker har varit omfattande utbildning och tidiga satsningar på utbyggnad av bredband. Inte minst pensionärsorganisationerna har utbildat 10 000-tals medlemmar i grundläggande datakunskap, vilket vanligtvis skett enligt modellen "äldre lär äldre." 

Men utvecklingen går inte lika snabbt längre. Vi halkar efter andra länder trots regeringens digitaliseringsstrategi som syftar till att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Regeringen har i anslutning härtill nyligen beslutat om den första nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Ett bra beslut som måste åtföljas av en motsvarande strategi för äldre och låginkomsttagare.

Glesbygden behöver mer bredband

Utanförskapet har flera orsaker, som bristande motivation, knappa resurser i form av pengar och kunskap för att kunna använda den nya tekniken. Eller avsaknad av bredband i glesbygden vilket regeringen nyligen föreslagit ska avhjälpas med ett tillskott på 150 miljoner ur bredbandsmiljarden. Det är en bra början men helt otillräckligt. 

För dem som står utanför e-samhället måste politikerna sätta in åtgärder mycket snabbare och kraftfullare än som nu sker om utanförskapet ska kunna brytas. Ty när myndigheter, förvaltningar och företag skickar e-post i stället för vanliga brev är det samhällets uppgift att sörja för att alla också kan ta emot e-post. Om det ska bli möjligt krävs till exempel:

att IT- utbildningar stimuleras, intensifieras och kompetensen underhålls,

att riktade statsbidrag för datautbildning erbjuds organisationer, kommuner, etc,

att bredbandsnätet byggs ut snabbare,

att tillgång till bredband och hårdvara ingår i försörjningsstödet för låginkomsttagare.


Av Jöran Rubensson

Tidigare ordförande i Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF och expert i utredningen om Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer.