Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

200 miljoner kr till
600 nya kulturjobb

Ann Petrén i Malmö Stadsteaters uppsättning "Gengångare&zombies".Foto: Peter Westrup

Kulturarvslyftet är ett fiasko - vi använder arbetsmarknadspengar till att skapa 600 nya kulturjobb för bland andra Fas 3-deltagare, skriver Gunilla C Carlsson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Kulturarvslyftet är ett paradexempel på regeringens misslyckade jobbpolitik. Projektet är beräknat att skapa 4 400 arbetstillfällen varav 1 200 under 2012. Resultatet hittills är 57 jobb. Detta är förstås uppseendeväckande otillräckligt jämfört med de uppsatta målen. Varken kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth eller arbetsmarknadsminister Hillevi Engström kan rimligen känna sig särskilt nöjda, ändå har inga åtgärder vidtagits.

Vi socialdemokrater har oroligt följt projektet och frågor har ställts i kammaren till både Adelsohn Liljeroth och Engström, men svaret har hela tiden varit att det är för tidigt att dra slutsatser. Projektet har också fått stark facklig kritik från SACO-förbundet DIK.

Projektet är riktat mot personer som står långt från arbetsmarknaden och har nedsatt arbetsförmåga. En anledning till att så få anställningar kommit till stånd är att kulturinstitutioner inte anser att de har råd att skjuta till medel från sin ordinarie budget för att täcka kostnaderna för att anställa via Kulturarvslyftet. De svenska kulturinstitutionerna har ofta en hårt ansträngd ekonomi och det finns inga resurser att ta av för att stödja en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

 

Vi anser nu att det är uppenbart att Kulturarvslyftet är ett stort misslyckande och tyvärr finns inget som talar för att det kommer att bli bättre. Vi socialdemokrater föreslår därför att Kulturarvslyftet läggs ned och att medlen används för att utveckla ACCESS-projektet som den nuvarande regeringen lade ned 2009. Access var både en kulturinsats och en jobbskapande reform. Ledorden för projektet var "Bevara, vårda, tillgängliggöra". Access skapades genom att medel tillfälligt överfördes från arbetsmarknadsområdet till kulturområdet.

Åtgärden var mycket populär både bland kulturinstitutioner, fackliga organisationer och bland de kulturellt yrkesverksamma.

Access var en stor framgång som det i rådande konjunkturläge finns anledning att återinföra. Projektet hade som syfte att öka tillgängligheten till landets kulturarv och skapa fler jobb i kultursektorn. Projektet tjänade många syften: bevara kulturarvet genom att vårda det i form av konserveringsarbeten, restaureringar, reparationer, katalogisering, digitalisering m.m. Och samtidigt ge jobb till människor inom kulturarbetsmarknaden.

I nya Access vill vi öppna upp för möjligheten för fler institutioner än museer och arkiv att delta, det kan även vara scenkonstinstitutioner och ideella föreningar. Till exempel riksorganisationer inom kulturområdet Uppdraget bör samordnas av Statens Kulturråd.

 

För detta nya Access-projekt anslår vi 196 miljoner kronor under 2013 och 2014, varav 122 miljoner för 2013. Detta möjliggör att skapa ca 600 heltids årsarbetstjänster, varav 366 under 2013. Medel överförs från arbetsmarknadsdepartementet till kulturdepartementet.

Några av dem som erbjuds sysselsättning inom ramen för Fas 3 verkar inom den ideella sektorn. Både anordnare och deltagare kan vara tillfreds med den lösningen. För dem erbjuder vi 5 500 föreningsjobb - en 75-procentig anställning där staten står för den avtalsenliga lönekostnaden.

Socialdemokraternas fokus är jobben - och det gäller även inom kulturområdet. Vi omvandlar nu praktfiaskot Kulturarvslyftet till Nya Access, ett projekt vi vet fungerar för både kulturlivet och de kulturellt yrkesverksamma.

 

Gunilla C Carlsson

Gunilla C Carlsson, S, är ordförande i Riksdagens

kulturutskott