Ska vården kunna väljas måste den gå att jämföra

På Trip Advisor kan användare berätta om sina upplevelser av resmålen. En motsvarande tjänst behövs för vården så att patienter kan göra medvetna val, skriver Sabina Joyau på Vårdföretagarna.
Foto: Shutterstock
Sabina Joyau, Näringspolitisk expert Äldreomsorg, Vårdföretagarna.
Foto: Anna Rut Fridh

Regionerna är skyldiga att ge alla patienter en möjlighet att göra insatta val av vårdgivare. Samtidigt har möjligheten att jämföra vården på nätet plockats bort, utan besked om hur den ska ersättas, skriver Sabina Joyau på Vårdföretagarna.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Lagen om valfrihetssystem (LOV) flyttade makt från politiken till patienten. Ett mycket gott syfte, som gav goda resultat. Det har aldrig varit lättare att välja vårdgivare. Tyvärr är det svårare att jämföra dem. Trots att det i januariavtalet slås fast att öppenhet och uppföljningar gällande information om väntetider, tillgänglighet och kvalitet inom vården ska öka, har möjligheten att jämföra vårdgivare minskat. I stället för ökad transparens och tydlighet har de jämförelsemöjligheter som tidigare funnits på 1177.se nyligen plockats bort.

Jämförelser är viktiga, bland annat för att missnöjda patienter ska kunna välja bort den vård och omsorg som inte levt upp till deras förväntningar.

För att kunna dra nytta av valfriheten måste patienten kunna jämföra vårdgivare på ett överskådligt och lättbegripligt sätt. Jämförelser är viktiga, bland annat för att missnöjda patienter ska kunna välja bort den vård och omsorg som inte levt upp till deras förväntningar. Därför är det beklagligt att individens möjlighet att på internet smidigt jämföra olika alternativ nu inte finns kvar. Det innebär i realiteten en tillbakagång för den enskilde att kunna göra ett genomtänkt val.

Felet är regionernas

I sin beställning till Inera, ett företag som ägs av regionerna, har patienters möjlighet att jämföra prioriterats bort. Den tjänst som tidigare funnits försvann därför när webbplatsen fick en ny design. Detta är allvarligt och felet är regionernas.

Vi har under våren vid upprepade tillfällen ställt frågan till 1177 och Inera om vad som hänt med den borttagna jämförelsemöjligheten på 1177.se. Först i mitten av juni lyckades vi få ett svar. Det meddelades då att de kommer att göra en behovsutredning för att ta reda på om funktionen fyller ett syfte. Självklart gör den det, och den borde snarare utvecklas och lyftas fram, än plockas bort. I stället hänvisades vi till en annan webbplats över vårdstatistik men där går det inte att jämföra de olika vårdgivarna. Det duger inte. 

Patienten har rätt att veta

Det har genom åren gjorts flera försök att skapa en sammanhållen nationell process för att ta fram en sökmotor, ett slags Trip Advisor för sjukvården. Ambitionen har varit att värna och utveckla patientens rätt till information och initierade val. Men frånvaro av statlig styrning har omöjliggjort en sådan lösning och försöken har misslyckats. Att regionerna då väljer att prioritera bort och stänga ned den funktion för vårdjämförelser som ändå finns är minst sagt märkligt.

Redan i dag finns det lagkrav (LOV 9 kap 1 §) på att information ska finnas till den enskilde och på vilken sätt informationen ska presenteras. Regionerna bryter alltså mot lagen. Detta finns väl beskrivet i en rapport som Vårdföretagarna nyligen presenterade med anledning av att Lagen om valfrihetssystem i år firar 10 år. 

Om regionerna misslyckas får staten ta vid

Vår förhoppning är att Sveriges regioner ger Inera i uppdrag att återinföra jämförelsetjänsten på 1177.se samt att vidareutveckla den för ökad transparens. En likvärdig vård i landets regioner kräver likvärdig och lättbegriplig information för initierade val. Om regionerna inte lyckas lösa frågan är det givet januariavtalets skrivningar om tillgänglig information tydligt att staten behöver ta ansvar för denna funktion.


Av Sabina Joyau

Näringspolitisk expert Äldreomsorg, Vårdföretagarna