Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Låt Marwa, 10, stanna här hos sin mamma

Trots att DNA visar att Marwa är sin mammas dotter anses hennes identitet inte vara fastställd. Foto: PRIVAT
Tioåriga Marwa riskerar utvisning. Foto: PRIVAT
Artikelförfattaren Gemila Al-Kuraishi sitter i styrelsen för Refugees Welcome Sverige. Foto: PRIVAT

Flickan riskerar utvisning från Sverige och familjen – trots att ett DNA-test visar att hon är sin mammas dotter. 

Vi kräver att Migrationsverket slutar jaga oskyldiga människor, skriver Gemila Al-Kuraishi från Refugees Welcome.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Någonstans mellan slutet på 2015 och i dag slutade vi se på människor som flytt hit som personer med rättigheter, och började se dem som siffror i statistiken. På intet sätt har antalet asylsökande från 2015 påverkat merparten av den svenska befolkningen negativt – tvärtom så går vår ekonomi på högvarv och vi mår bättre än på mycket länge.

 

LÄS MER: Marwa, 10, ska utvisas till Marocko – helt ensam

 

Vi har nu frångått många rättsprinciper som tidigare gjorde oss till en stolt humanistisk nation, där vi värnat de mänskliga rättigheterna. Nu befinner vi oss i avgrunden tillsammans med andra stater vi vanligtvis pekat finger åt.

En tioåring tas från mamma och syskon

Ett tydligt exempel på den avgrunden är Marwa, som Expressen rapporterade om den 23 oktober. Hon är tio år gammal och befinner sig i dag i Sverige med sin mamma och sina syskon. Men nu ska Marwa skickas ut. Migrationsverket har bestämt att hon inte får stanna kvar. 

Vi ska utvisa en tio år gammal flicka. Ensam.

Vi ska skilja henne från hennes mamma och syskon för att ett DNA-test som bevisar släktskap inte är bevis nog för att fastställa hennes identitet.

Hon är tio år gammal.

En tioårig flicka ska gå i skolan, cykla i parken, leka med kompisar och inte behöva oroa sig för att bli trampad på av en myndighet som helt tappat greppet om verkligheten. En tioåring ska inte heller behöva oroa sig för att behöva fastställa en identitet som redan är satt bortom rimligt tvivel.

Marwa är ett fall av många med rättsvidriga beslut och märkligt formulerade ställningstaganden från Migrationsverkets håll. Myndigheten och dess medarbetare tolkar paragraferna hårt och dömer alltid till den sökandes nackdel. Man lägger en otroligt tung bevisbörda på barn och unga som de omöjligen kan klara av att bära. Vi som organisation har som syfte att värna de mänskliga rättigheterna, och i synnerhet de som minst rättigheter har. Refugees Welcome är bestörta över den utveckling som sker och kommer att fortsätta kämpa för de svagaste i samhället.

Migrationsverket jagar oskyldiga människor

Refugees Welcome Sverige kräver därför att Migrationsverket:

Slutar jaga oskyldiga människor med krav som är bortom rimlighetens gräns.

Ger Marwa sin rättighet att få vara ett barn enligt den barnkonvention man har ratificerat i Sverige och i samband med det följer Barnkonventionens 9:e paragraf: 

”Konventionsstaterna ska säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja utom i de fall då behöriga myndigheter, som är underställda rättslig överprövning, i enlighet med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden, finner att ett sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa….”

Ger Marwa permanent uppehållstillstånd, baserat på barnets bästa som särskilt ska beaktas i ärenden där barn är inblandade.

Inte frångår principen om "benefit of the doubt", eller tvivelmålets fördel som det heter på svenska, i ärenden som rör barn.

Refugees Welcome är starkt kritiska till Migrationsverkets hantering av Marwas ärende, och till tystnaden från ansvariga politiker. Vi, och de privatpersoner som har valt att engagera oss i fallet, kommer att fortsätta göra allt vi förmår för att hjälpa Marwa och hennes familj.

 

Av Gemila Al-Kuraishi

Refugees Welcome Sverige