Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
ANNONS Innehåll från Vattenfall

Hur miljövänliga är egentligen solceller?

Solceller på taket tas ofta upp som ett bra energialternativ – trots att de genererar utsläpp vid tillverkningen.

Hur det hänger ihop och hur miljövänliga de egentligen är reder vi ut här.

Denna artikel är en annons med innehåll från Vattenfall och ej en artikel av Expressen.

Läs mer om solceller

De flesta är överens om att vi måste göra något för att stoppa uppvärmingen av jordklotet och minska utsläppen, för att kunna leva kvar på jorden. En viktig del är den energi som vi använder och ett stort arbete pågår med att byta ut fossila bränslen som kol och gas mot fossilfria och förnybara energislag som sol och vind. I Sverige har vi redan kommit långt och 99 procent av vår energi är fossilfri, men eftersom klimatet är globalt och vi har en global energimarknad är det viktigt för klimatet att vi inte nöjer oss.

All energiproduktion har en påverkan på miljön

Ett förnybart alternativ som lyfts fram är solceller, och det görs stora satsningar på att öka den svenska marknaden med exempelvis investeringsstöd från staten. Men hur bra är egentligen solcellerna? Är det verkligen ett miljösmart alternativ?

– All energiproduktion har en påverkan på miljön på ett eller annat sätt, både när det kommer till utsläpp och påverkan på närmiljön och den biologiska mångfalden. När det gäller solceller så finns den största påverkan vid tillverkningen, i form av att du bryter mineraler och ett energibehov i själva produktionen. Eftersom produktionen ofta sker på platser där elen som används traditionellt sett innehåller mycket kol så finns det så klart utsläpp av koldioxid kopplat till den, säger Gustav Frid, strategisk miljörådgivare på Vattenfall.

 

Ställer du samma krav på tillverkningen av dina kläder och din mobiltelefon?

Men i takt med att vi går mot en mer förnybar elproduktion och att produktionen samtidigt blir större och mer effektiv så kommer utsläppen per solcell också att bli mindre över tid. Det är också viktigt att sätta det i perspektiv.

– Den här produktionen har utsläpp som all annan produktion och konsumtion som kommer från länder där man har mycket fossila energislag i elproduktionen, som kläder, mobiltelefoner och annan elektronik. Vi måste se på all vår konsumtion med samma kritiska miljöögon för att minimera användningen av fossila bränslen och därmed koldioxidutsläpp tillräckligt fort och mycket, säger Gustav Frid.

Lägre utsläppt än kol, olja och gas

Dessutom tar det bara tre år innan den energi som gick åt vid tillverkningen har kompenserats av den förnybara elen som produceras. Och eftersom solceller inte ger några utsläpp när de väl sitter på taket och producerar el, och har en garanterad livslängd på 25-30 år, blir det alltså många år utan miljöpåverkan. Så om man tittar på hela livscykeln – från framtagning av material, till produktion, till användning, till återvinning av materialet – så har solcellerna betydligt lägre utsläpp än energislag som kol, olja och gas.

Men om Sverige redan har 99 procent fossilfri el varför ska då vi lägga pengar på solceller, undrar du kanske nu? Jo, eftersom vi finns på en global elmarknad. Det betyder att Sverige exporterar el till andra länder, och ju mer solel som vi kan tillverka och sälja, desto mindre fossila bränslen blir det i systemen. Så oavsett var solcellerna har tillverkats så bidrar alltså även solel i Sverige till att minska utsläppen.

Läs mer om utsläpp av växthusgas för olika energislag

3 snabba med Lars Ejeklint.

Vem är du?

– Jag har det roliga jobbet att vara klimatcoach på Vattenfall sedan ett par år tillbaka. Innan dess höll jag på med energieffektivsering, och energi och klimat hör ihop. Jag hjälper både privatpersoner och företag med hur vi tillsammans kan göra något åt klimatsituationen.

Vad är det bästa med solceller, enligt dig?

– Det är enkelt att skaffa, kräver inget underhåll och man kan se det som en investering. Det är bra både för klimatet och plånboken.

Ditt bästa klimattips till läsarna?

– Se över ditt elavtal och din energianvändning, där finns mycket att spara både vad gäller miljö och plånbok. Se till exempel till att välja ett fossilfritt elavtal. Ett annat tips är att fundera över hur du transporterar dig och se om det finns möjlighet att göra någon förändring där. Ingen kan göra allt men alla kan göra nåt, om vi alla slutar köra för fort skulle utsläppen från våra bilar minska med mer än vad inrikesflyget släpper ut.