Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Annons Innehåll från Preem

Preem om striden om utbyggnaden: “Man gör både Sverige som nation och klimatet en otjänst”

Cristian Mattsson, klubbordförande IF Metall.

När prövningen av Preems planerade utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil når regeringsnivå 2020, står miljövänner i ena ringhörnan och det stora "stygga" oljebolaget i den andra. Men är verkligheten så enkel? Preem menar att utbyggnaden är nödvändig för att nå klimatmålen.

Läs mer: Preem ska bli världens första klimatneutrala oljebolag


IF Metalls klubbordförande Cristian Mattsson har varit Preems raffinaderi i Lysekil trogen i 32 år. Varje dag pendlar han de fem milen från Kungshamn till sin arbetsplats. Fågelvägen ligger raffinaderiet 9 kilometer bort, på andra sidan fjorden, och båda hans barn bor i närheten.

– Jag har gått på golvet under dygnets alla timmar, varit där på julaftnar. Nu känner jag att min arbetsplats är hotad, trots att jag ser oss som regeringens största lösning för klimatet i Sverige, säger Cristian Mattsson.

Bakgrunden är att den planerade utbyggnaden av raffinaderiet, som görs för att kunna omvandla smutsig tjockolja till svavelfri bensin och diesel men också producera drivmedel av rester från skogsindustrin, just nu är "on hold" i väntan på regeringens beslut som väntas komma i början av 2020.

"Jag är lika orolig över klimatet som alla andra"

En utbyggnad skulle till en början att öka koldioxidutsläppen i Lysekil, men är i förlängningen direkt nödvändig för att Sverige ska nå klimatmålen, enligt Cristian Mattsson.

– Många tänker att Greta är på ena sidan, och jag är på den andra: att jag bara bryr mig om jobben. Inget kunde vara mer fel. Jag är lika orolig över klimatet som alla andra. Produktionen av miljöanpassade drivmedel är en överlevnadsfråga för Preem och en förutsättning i omställningen till ett hållbart samhälle, säger han.

Preems vd Petter Holland tror att bilarna på de svenska vägarna är fossilfria inom tio år. En förutsättning för detta, menar Cristian Mattsson, är att den tänkta utbyggnaden blir av.

– Vi tror att vi har en enorm potential att förse hela svenska marknaden med bara gröna drivmedel. Man gör både Sverige som nation och klimatet en otjänst, när vi som landets största producent av drivmedel inte ens får förutsättningar att sätta bollen i rullning.

Många nya arbetstillfällen

Utöver de långsiktiga miljöfördelarna ser Cristian Mattsson att utbyggnaden kommer att ge 250–300 nya arbeten enbart på raffinaderiet i Lysekil. Den kommer också att ge svenska glesbygdskommuner med skogsindustrin som främsta arbetsgivare ett rejält lyft, tror han.

– Jag är optimist och gör vad jag kan för att regeringsprövningen ska gå så fort som möjligt. Jag hoppas för landets och klimatets skull att det går vägen, säger Cristian Mattsson.

FAKTA: Det här handlar utbyggnaden om

1. På grund av nya regler för minskad svavelhalt i fartygsbränslen vill Preem bygga ut raffinaderiet i Lysekil, för att kunna omvandla 90 % av den tjockolja som produceras till svavelfri bensin och diesel.

2. Detta kommer att öka punktutsläppen av CO2 i Lysekil, med följden att koldioxidutsläppen och svavelföroreningarna från fartygen kommer att minska ute på haven.

3. Samma teknik kommer sedan att användas till att göra fossilfria drivmedel av restprodukter från svensk skogsindustri.

BAKGRUND: Den juridiska striden om utbyggnaden

• I november 2018 gav mark- och miljödomstolen Preem tillstånd att bygga ut raffinaderiet i Lysekil, det så kallade ROCC-projektet, vilket sedan överklagades.

• Den 17 juni i år gav Mark- och miljööverdomstolen prövningstillstånd av Preems miljötillstånd, vilket innebär att ärendet tas upp till förnyad prövning med anledning av de överklaganden som har kommit in.

• Ärendet ska prövas i Mark- och miljödomstolen under första kvartalet 2020.


Läs mer: Preem har lägst koldioxidutsläpp i Europa visar ny studie