Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Annons Innehåll från Preem

Ny studie: Preem har lägst koldioxidutsläpp i Europa

Gunnar Olsson, teknikchef på Preem.

Solomonstudien 2018 rankar Preems raffinaderier i Lysekil och Göteborg som bäst i Europa, Mellanöstern och Afrika.

– Världens koldioxidutsläpp skulle öka med cirka 460 000 ton per år om "genomsnittsraffinaderiet" fick ta över Preems nuvarande produktion, säger Gunnar Olsson, teknikchef på Preem.

Läs mer: Preems hållbarhetsinitiativ under 2018

Preems två raffinaderier ligger i den absoluta toppen när det gäller att minimera utsläpp av koldioxid. Anläggningen i Göteborg rankas som det enskilt bästa raffinaderiet bland samtliga undersökta raffinaderier i studien.

Solomonstudien genomförs vartannat år – och utvecklingen för Preems del går åt rätt håll. I den nysläppta studien för 2018 är raffinaderierna i Göteborg och Lysekil 21 procent bättre än koldioxidgenomsnittet i Västeuropa, jämfört med 2016 års siffra på 17 procent.

Gunnar Olsson, Preems teknikchef för raffinaderierna i Göteborg och Lysekil, förklarar närmare:


Vad innebär det rent konkret att Preems koldioxidutsläpp är 21 procent lägre än genomsnittet?

– Världens koldioxidutsläpp skulle öka med cirka 460 000 ton per år om "genomsnittsraffinaderiet" fick ta över Preems nuvarande produktion. Det motsvarar de årliga utsläppen från 320 000 personbilar, eller cirka sex procent av de årliga utsläppen från Sveriges personbilstrafik, säger Gunnar Olsson.


Vad gör Preem som inte andra drivmedelsbolag gör?

– Våra raffinaderier hör till världens mest energieffektiva raffinaderier, vilket bidrar till att minska våra koldioxidutsläpp. Vi använder också bränslen som ger lägre koldioxidutsläpp, i princip bara lätta gaser. Dessa typer av bränslen ger lägre utsläpp av koldioxid, partiklar, svavel- och kväveoxider än de tunga oljor som många av våra konkurrenter använder, säger han.

– För vätgasproduktion använder Preem i huvudsak naturgas som råvara. Den ger lägre utsläpp jämfört med alternativa råvaror som butan eller tyngre kolväten.


Bäst i klassen, men ändå en av Sveriges största utsläppare, säger många. Vad gör ni åt era faktiska utsläpp?

– Vi jobbar hårt för att effektivisera vår produktion, och minska vår energianvändning. Att undvika onödig energiförbrukning minimerar både vår miljö- och klimatpåverkan samtidigt som det ökar vår lönsamhet. Vår energiförbrukning är nämligen vår största kostnad.


Hur ska ni bli ännu bättre i framtiden?

– Preem har väldigt höga ambitioner att successivt ersätta fossil råolja med förnybara råvaror. Redan 2030 siktar vi på att årligen producera fem miljarder liter förnybara produkter, vilket då nästan skulle täcka Sveriges totala behov av bensin och diesel.

– I takt med att vi byter ut fossil råvara till förnybar, så kommer också våra internbränslen och råvaror för vätgasframställning successivt att bli förnybara. Detta, tillsammans med att vi kommer att fånga in koldioxid, kommer dramatiskt att minska utsläppen av fossil koldioxid från våra raffinaderier.

– Faktum är att förnybara produkter är Preems mest värdefulla bidrag till att lösa klimatproblematiken. Utsläppen som uppstår vid användning av produkterna är nämligen cirka 25 gånger större än de som raffineringen ger upphov till, säger Gunnar Olsson.

Läs mer: Så raffineras bioråvaran till biodiesel