Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Annons Innehåll från Preem

Här är företagen som är redo att fånga in koldioxid

Kan man fånga in koldioxid och hindra att det släpps ut i atmosfären? Svaret är ja. Tre svenska företag berättar om sina planer.

Läs mer: Så funkar det: Fånga och lagra koldioxid


Koldioxidavskiljning och lagring (Carbon Capture and Storage, CCS) går ut på att fånga in koldioxid och förhindra att det släpps ut i atmosfären. Det är alltså koldioxid som produceras av stora industrianläggningar som fångas upp, komprimeras, transporteras och lagras djupt under markytan eller havsbottnen.

Tre svenska företag vill påbörja insamlingen

Från och med januari 2013 tillåts geologisk lagring av koldioxid i Sverige. Men enligt en undersökning gjord av Sveriges Radio har endast tre svenska företag konkreta planer för att lagra koldioxid. Dessa är cementtillverkaren Cementa, energiföretaget Stockholm Exergi och oljeföretaget Preem. Företagen har skrivit på en avsiktsförklaring med ett norskt projekt där lagringen är tänkt att ske djupt under Nordsjöns botten utanför Norges kust. Just där finns nämligen de bästa förutsättningarna i Norden för att lagra koldioxid.

Här berättar företagen om sina lagringsplaner:

Maria Tegin, Stockholm Exergi.

1. Stockholm Exergi

Tre frågor till Maria Tegin, presschef på Stockholm Exergi:

Hur ska Stockholm Exergi fånga in koldioxid?

– Vi vill skapa en stor kolsänka i Stockholm genom att applicera CCS-teknik på förbränning av biobränslen. Då nollar man inte sina egna utsläpp, som vid användning av CCS på fossila bränslen, utan man tar faktiskt bort koldioxid ur atmosfären.
För att testa tekniken bygger vi en testanläggning vid vårt biobränsleeldade kraftvärmeverk KVV8 i Värtan. Där ska vi testa och trimma tekniken för att avskilja CO2 från rökgaserna i just denna anläggning.

Hur mycket koldioxid kan fångas in?

– Genom att bygga en fullskalig anläggning för Bio-CCS i Värtan skulle vi kunna fånga in 800 000 ton CO2 per år. När vi ser oss omkring i Stockholm och räknar in även andra företag och verksamheter ser vi att potentialen för att skapa kolsänkor är ännu större, mer än två miljoner ton koldioxid per år.

När börjar ni?

– Nu. Vi håller på att bygga en testanläggning och kommer att ta den i drift under senhösten. Efter ett åtta månader långt testprogram ska vi förhoppningsvis kunna ta ett beslut om att skala upp lösningen.


Malin Hallin, Preem.

Preem

Tre frågor till Malin Hallin, chef Hållbar Utveckling på Preem:

Hur ska Preem fånga in koldioxid?

– I våra pilottester skall koldioxiden fångas in från rökgaserna vid raffinaderiets vätgasanläggning i Lysekil. Det är nämligen den punktkälla på raffinaderiet som innehåller högst andel koldioxid, cirka 25 procent.

Hur mycket koldioxid kan fångas in?

– Tekniken i fullskala beräknas minska Preems koldioxidutsläpp med en halv miljon ton per år.

När börjar ni?

– 2020 kommer vi att testa att fånga in koldioxid på raffinaderiet i Lysekil. Målet är att en fullskalig anläggning ska vara igång till 2025.


Karin Comstedt Webb, Heidelberg Cement Northern Europe.

Cementa

Tre frågor Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Heidelberg Cement Northern Europe:

Hur ska Cementa fånga in koldioxid?

– Ett unikt pilotprojekt för koldioxidavskiljning inom cementindustrin har pågått vid vårt systerbolag Norcems fabrik i Brevik, Norge sedan 2013. Vi har visat att det går att avskilja koldioxid från vår process, och projektet är det tekniskt sett mest mogna inom den globala cementindustrin.

Hur mycket koldioxid kan fångas in?

– Potentialen vid Cementas Slitefabrik är att kunna minska utsläppen med upp till 1,7 miljoner ton per år, och därtill även möjliggöra en kolsänka genom att fånga in biogena utsläpp.

När börjar ni?

– Om vi får möjlighet att genomföra detta så kommer vi att ha den första CCS-anläggningen inom cementbranschen på plats 2024 i Norge, med möjlighet att arbeta vidare för en lösning i Sverige innan 2030.


Läs mer: Därför är det säkert att lagra koldioxid


USA kan fånga in hälften av Sveriges årliga utsläpp
• Just nu finns det 43 olika projekt som fångar upp och lagrar koldioxid i världen.
• Tekniken har hittills haft störst framgång i USA.
• Där har projekt redan lagrat nästan 160 miljoner ton koldioxid.
• Enligt rapporten "Global Global status of CCS" finns tio av världens operativa CCS-anläggningar i USA.
• Dessa kan tillsammans lagra 25 miljoner ton koldioxid per år.
• Det motsvarar ungefär hälften av Sveriges årliga utsläpp.