Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Annons Innehåll från Lawly

Så säkrar du att ingen lägger vantarna på ditt testamente

Det kan vara svårt att veta hur man ska förvara sitt testamente och andra viktiga handlingar. 

Det finns en tjänst som ser till att de varken blir bortslarvade eller att någon annan förstör det.

– En av de stora fördelarna med den här tjänsten är att man är säker på att originalet av testamentet finns kvar den dag det ska användas och att det når rätt personer, säger Josefine Holmgren, jurist på Lawly.

EXTERN LÄNK: Här kan du läsa mer om dokumentförvaring 


Förr i tiden hade de flesta svenskar ett bankfack där de bland annat låste in sina viktiga papper. 

I takt med att bankerna har avvecklat sina bankfack har andra, mer moderna, tjänster vuxit fram. En sådan är Lawlys dokumentförvaring. Hit kan du enkelt skicka in sina viktiga originaldokument och sedan förvaras de i brandsäkra kassaskåp tills du behöver använda dem. Det vanligaste är att det handlar om testamenten eller framtidsfullmakter.  

– Den största risken med att förvara den här typen av handlingar hemma är att de kanske inte kan användas den dagen de behövs. Antingen att man inte hittar dem, de kan ha försvunnit i vilken pappershög som helst. Eller att någon som kanske inte gynnas av att testamentet finns förstör det, säger Josefine Holmgren, jurist på Lawly.

Kan behöva uppdateras 

Exempelvis ett testamente är ett levande dokument som kan behöva uppdateras i takt med att livet förändras. Det kan vara att man får nya barn eller omvärderar relationer. Att ha skickat in sitt testamente hit innebär inte att du inte kan hålla efter det och uppdatera det. När du vill kan du begära ut dina handlingar för att uppdatera dem, antingen via post eller genom att besöka lokalerna där de förvaras i centrala Stockholm. Så länge man lever är det som utgångspunkt bara man själv som har tillgång till att hämta ut handlingarna, förutom framtidsfullmakter som fullmaktshavaren, den som får fullmakt att agera för fullmaktsgivarens räkning, också kan hämta ut. Om två personer, exempelvis makar, köper tjänsten tillsammans måste dock båda närvara när dokumenten hämtas ut och om en person förordnats en god man kan också den gode mannen hämta ut handlingar om intyg kan uppvisas.

– Så länge man lever är det bara man själv som har tillgång till att hämta ut handlingarna, förutom framtidsfullmakter som fullmaktshavaren, den som får fullmakt att agera för fullmaktsgivarens räkning, också kan hämta ut, berättar Josefine Holmgren.

Kontrollerar om någon gått bort

När du använder dig av Lawlys tjänst för dokumenförvaring är det hos Sveriges Begravningsbyråers Förbund dina viktiga papper hamnar. Här förvarar man 110 000 dokument i stora, brandsäkra kassaskåp. 

Varje vecka gör man en körning där man jämför sina egna register med Skatteverkets för att se om någon som förvarar sitt testamente här har gått bort. 

– Vi meddelar ungefär 20 varje vecka att det finns ett testamente som härrör från en avliden släkting. Långt ifrån alla vet om att det har gjorts ett. Att skriva ett testamente kan vem som helst göra, men det viktiga är att det faktiskt kommer fram. 

Huvudsyftet är att det gör det och att ingen otillbörlig kommer åt det och eldar upp det eller river sönder det om det inte skulle vara till dennes fördel, säger Ulf Lernéus, VD på Sveriges Begravningsbyråers Förbund.


EXTERN LÄNK: Här kan du läsa mer om dokumentförvaring