ANNONSInnehåll från Klarna

Klarna blir snällare: Satsar stort på konsumentvänligare produkter

Klarna vill sätta en ny standard i kreditbranschen – och visar nu vägen med fyra stora förändringar.

– Aldrig har vi tagit ett så stort enskilt kliv för att förbättra för konsumenterna. Till exempel slopar vi dröjsmålsräntan och flera onödiga avgifter. Betaltiden för avgiftsfri faktura mer än fördubblas och man får fler påminnelser för att inte glömma betala, säger David Fock, global produktchef på Klarna.

EXITLÄNK: Så vill Klarna göra betalningar mer hållbara – läs mer här 


Klarna hanterar idag ungefär hälften av alla online-köp i Sverige. Som marknadsledande vill Klarna nu sätta press på bank- och kreditbranschen genom att stärka konsumentskyddet och erbjuda mer hållbara betalningar och krediter.

– Vi gör fyra större produktförändringar som ger våra konsumenter bättre villkor. Aldrig har vi tagit ett så här stort enskilt kliv för att göra våra tjänster ännu bättre. Förändringarna har pilottestats under sommaren och lett till ett minskat antal försenade betalningar och inkasso-ärenden, berättar David Fock, global produktchef på Klarna.


Tar bort ”evighetskrediter”

Bland annat slopas krediter utan slutdatum helt. Dröjsmålsräntan och onödiga avgifter som start- och administrationsavgift vid delbetalningar tas bort. Betaltiden för avgiftsfri faktura förlängs från 14 till 30 dagar.

– Idag är vi så stora att vi kan göra positiv skillnad, det är också vårt ansvar att axla den rollen. ”Är man stor måste man vara snäll”, som det heter. Vi kan öka kunskapen och synliggöra kreditmarknadens baksidor – men framför allt kan vi agera själva.


”Oroväckande blancobubbla”

Det senaste året har Klarna arbetat för att synliggöra kreditbranschens utmaningar. Färre svenskar är skuldsatta idag jämfört med 2010, och skuldernas andel av BNP har ökat. Men ändå är de samlade skulderna större: skulderna är kort sagt färre men värre. 

Enligt Finansinspektionen står blancolånen (lån utan säkerhet, vanligen med hög ränta) för ungefär hälften av konsumtionslånen. Kronofogden varnar för att skulderna för lån på 100 000-500 000 kronor ökar explosionsartat.

”Vi befinner oss i en ytterst oroväckande blancobubbla där blancolån samlas på hög och amorteringstiderna förlängs” skriver Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski i en uppmärksammad artikel på DN Debatt, läs hela artikeln här 


Klarna avslöjar inkasso-ärenden

För att skapa en transparent och faktabaserad diskussion om konsumtionslån lanserade Klarna sajten Wikipink  i våras. Här publicerar Klarna löpande sin data om påminnelseavgifter samt inkasso- och Kronofogdeärenden för Klarna-köp. Klarna har uppmanat sina konkurrenter att göra detsamma – dock utan gensvar.

– Vi vill sätta ljuset på de största skuldfällorna: Från oändlighetskrediter till branschaktörer som använder kunddata för att marknadsföra blancolån. 

E-handeln och dess fakturabetalningar står endast för en liten del av skuldproblematiken, men vi har likväl ett stort samhällsansvar, säger David Fock och avslutar:

– Klarna vill vara en hållbar och sund aktör som erbjuder säkra och smidiga betalningar. Ingen konsument ska fastna i en kreditfälla med höga räntebetalningar och låga avbetalningar.


EXITLÄNK: Så vill Klarna göra betalningar mer hållbara – läs mer här


Här är Klarnas 4 produktförändringar:

1 Oändlighetskrediter tas bort från kassan 

För att undvika att konsumenter fastnar i långdragna och dyra krediter tar Klarna bort produkten ”Delbetalningskonto” från kassan, och alla krediter får ett slutdatum. Klarna vill vara en hållbar och sund aktör som erbjuder säkra och smidiga betalningar, där ingen konsument ska fastna i en kreditfälla med höga räntebetalningar och låga avbetalningar. Därför kommer man framöver endast att kunna delbetala sina Klarna-köp utifrån en förutbestämd tidsperiod. 


2 Onödiga avgifter tas bort – det blir enklare att förstå totalkostnaden 

Det blir lättare för konsumenter som väljer att delbetala sitt köp att få en samlad bild av de totala kostnaderna. Delbetalningarna görs nämligen om i grunden. Klarna slopar start- och administrationsavgifter, vilket gör att konsumenten bara behöver betala en rak och förutbestämd ränta på det lånade beloppet. Dessutom tas dröjsmålsräntan bort på försenade betalningar. På kreditmarknaden lockar många aktörer med låga räntesatser, som kombineras med avgifter på olika nivåer, något som gör det svårt för konsumenter att få en samlad bild av köpets totala kostnad. Därför gör Klarna nu om, med ambitionen att sätta en ny branschstandard för bättre och tydligare betalningsvillkor. 


3 Fördubblad betaltid vid fakturaköp 

För att hjälpa konsumenterna att betala i tid och minska antalet påminnelseavgifter, mer än fördubblar Klarna betaltiden på sina fakturor, från 14 till 30 dagar. Det innebär en betalningstid på 30 dagar för alla avgiftsfria fakturaköp. För många konsumenter innebär det att betaltiden förlängs över en normal löneutbetalningscykel. Betalningstid på 30 dagar har testats med utvalda handlare och visat att antalet påminnelseavgifter sjunkit med en tredjedel. Dessutom ser Klarna att det lett till en minskning i inkassoärenden. 


4 Fler vänliga påminnelser i fler kanaler 

För att i möjligaste mån hjälpa konsumenter att betala sina köp i tid inför Klarna en extra vänlig påminnelse dagen efter sista förfallodatum, helt utan avgift. Sedan tidigare skickar Klarna en vänlig påminnelse två dagar innan förfallodatum via sin app. En metod som visat sig effektiv för att fler ska komma ihåg att betala i tid och för att minska antalet påminnelseavgifter. Framöver kommer även sms och mejl att testas som kanal.