Expressen Utveckling

Så lanserade vi tabletsajten

ipad-landscape

Jag har varit med och lanserat många sajter i mina dagar. Ingen lansering är den andra lik, men några frågeställningar tendererar att återkomma:

* Hur kommer publiken att reagera?
* Kommer servern/servrarna att orka med lasten?
* Hur kommer trafiken att utvecklas? Vad kommer att hända med sidvisningar per besök och med besök per unik besökare?
* Vilka buggar kommer att rapporteras nu när sajten möter riktiga besökare med olika förutsättningar (enheter, webbläsare,uppkopplingar etc)?

I måndags firade vi lanseringen av vår nya (och världens första?) sajt för surfplattor. I samma veva gick det ut en pressrelease och artikel publicerades på sajten.

När jag å teamets vägnar mottog blommor och gratulationer från Thomas Mattsson vid nyhetsdesken funderade jag inte på någon av frågorna ovan. Inte för att de inte intresserar mig. Tvärt om. Men, jag visste redan svaret på dem.

Jag kunde, på någon procentenhet när, säga hur många fler sidvisningar per besök besökarna skulle komma att göra när de möttes av den nya, optimerade, sajten i sina tablets jämfört med då de surfade på vår desktopsajt. Likaså vad gäller genomsnittligt CPU- och minnes-utnyttjande på servrarna. Dessutom, även om jag inte kunde förutse exakta formuleringar, kunde jag göra kvalificerade gissningar om vilken feedback vi skulle få från besökarna.

Även om det troligtvis någon gång har hänt att jag har utgett mig för att vara profet handlade det inte om att jag på magiskt vis kunde förutspå framtiden. Inte heller var det ren galenskap. Hoppas jag i alla fall. Nej, i själva verket var min vetskap om framtiden förankrad i statistik vilket möjliggjorts av det, i mina ögon, moderna sätt på vilket vi lanserat sajten.

Redan i projektets linda satte vi och började deploya till den framtida, om än inte ännu uppskalade, produktionsmiljön. Några månader senare lät vi sajten se dagens ljus genom en betalansering.

Det i sig var kanske inte så speciellt. Att släppa sajten i betaversion möjliggjorde visserligen att vi enklare kunde testa den från olika platser och i olika sammanhang samt få feedback från ett antal besökare. Men trafiken till betan var naturligtvis inte representativ för det stora antal besökare som Expressens ”riktiga” sajter har. Den var inte heller tillräckligt stor för att dra några slutsatser gällande prestanda utifrån. Men, med det sagt, så var det skönt och nyttigt att rulla ut någonting innan sommaren och semstrarna.

När teamet återsamlats efter sommarledighet påbörjade vi nästa, riktigt intressanta, fas. Genom lite trixande med cookies och nätverksinfrastruktur lanserade vi sajten på riktigt. Till två procent av besökarna. Kort därefter rullade vi gradvis ut den till fler. Först till sex procent av besökarna. Sedan till 25 procent, och så vidare, innan vi till slut lät alla med en surfplatta mötas av den i måndags.

Så, när jag visste vad resultatet skulle bli på lanseringsdagen var det baserat på hur en stor del av våra besökare redan hade interagerat med sajten, vilken feedback de gett oss och hur servrarna hanterat trafiken från dem. Baserat på detta var det en relativt smal sak att extrapolera vad X procent fler besökare skulle få för effekt.

Att lansera en ny sajt genom gradvis utrullning på detta vis har flera fördelar. Risker minimeras och det blir möjligt att få feedback tidigt. Men, allra nyttigast för oss var möjligheten att kunna benchmarka den nya sajten mot den gamla.

Tack vare att vi kunde jämföra hur besökarna interagerade med den nya sajten jämfört med desktopversionen, med samma innehåll på båda, kunde vi dra slutsatser om vad som fungerade bättre och sämre på den nya sajten. Ibland handlade det om skillnader i användningsmönster, som exempelvis då vi såg en lägre interaktion med bildspel på den nya sajten, vilka ledde oss till att göra justeringar. Ofta i form av A/B-test. I andra lägen handlade det mer om att vi kunde se och dokumentera ett förändrat konsumtionsmönster vilket är värdefullt nu när vi inte längre har en ”kontrollgrupp” att jämföra med.

bildspel
Tre versioner av bildspel som vi testade.

Tack vare den gradvisa utrullningen vågade vi också experimentera på ett sätt som annars hade varit svårt. Ett exempel på detta var att vi stängde av möjligheten att zooma på sajten. Egentligen för att åtgärda en bugg. Detta ledde dock till en oanad ”feedbackstorm” från besökarna. Istället för att omedelbart återställa zoom-möjligheten tog vi tillfället i akt och tittade på varför besökarna behövde zooma och experimenterade med olika åtgärder tills vi nästan helt slutade få frågor om zoom. Först därefter återställde vi möjligheten att zooma.

Nu är sajten helt lanserad vilket så klar är väldigt roligt. Men, med tanke på hur rolig och lärorik denna långa experiment- och lanseringsfas har varit känns det också en gnutta vemodigt. Tur att det finns features att fortsätta optimera, nya funktioner att bygga och en lång lista på idéer att testa!