Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Thomas Mattsson - Bloggen om Expressen

Respektera journalistik och grundlagar – 3 frågor till Säpo och 2 svar

Säkerhetspolisen (Säpo) vill försvåra för terrorgrupper att rekrytera nya anhängare. Att ”hantera” terrorpropaganda bör kriminaliseras, skriver Säpochefen Klas FribergDN Debatt under rubriken ”Gör det straffbart att inneha och se på terrorpropaganda. Vidare: Vi vill att regeringen utreder om det bör bli straffbart att inneha och se på terrorpropaganda, skriver Klas Friberg.”

Varje rättskaffens medborgare nog instämmer i Säpochefens önskan om att försvåra spridning av bilder och filmer som skildrar tortyr och avrättningar, och särskilt så när de syftar till att värva fler sympatisörer till exempelvis IS; men det finns ändå fog för att höja ett varningens finger var gång media ska förbjudas.

”Terrorismen måste motarbetas på alla sätt. Det är därför angeläget att regeringen tillsätter en utredning som överväger om det bör vara straffbart att hantera bilder som skildrar avrättningar och annat grovt våld mot levande eller döda människor och som är framställt i propagandasyfte eller liknande. Här skulle en parallell kunna vara barnpornografiskt material, som är straffbart att bland annat inneha och betrakta”, skriver Klas Friberg på DN Debatt.

Jag ställde i morse tre frågor till Klas Friberg:

1) Vilka avgränsningar av det straffbara området anser Säkerhetspolisen är nödvändiga, för att inte lagstiftningen ska slå blint mot exempelvis journalister eller forskare?
2) Vill Säpo kriminalisera också tittande och spridning på och av bilder och filmer som redan visats i etablerade traditionella medier som exempelvis tv-kanaler eller tidningar, låt vara i Mellanöstern där en annan pressetik råder?
3) Vilka överväganden gör Säkerhetspolisen avseende tryck- och yttrandefrihetsrätt när Säpo föreslår att det blir straffbart att hantera terrorpropaganda?

Säkerhetspolisen svarar, via Gabriel Wernstedt, så här:

”Säkerhetspolisen vill att regeringen tillsätter en utredning som ser över möjligheten att göra det straffbart att inneha och se på terrorpropaganda som tex avrättningsfilmer och grova våldsskildringar.”

”Hur avvägningarna ska göras mellan tryck- och yttrandefrihet och hantering av terrorpropaganda är en fråga som utredningen självklart behöver beakta. Säkerhetspolisen har inga åsikter när det gäller hur avvägningen bör göras.”

En eventuell utredning måste, menar jag, beakta det faktum att sådana hemskheter som Säpochefen vill beivra faktiskt kan innehas av journalister – med det fullt legitima motivet att grundlagsskyddad media avser att sprida materialet som publicistik. Rekryteringsvideor för IS kan vara relevanta i journalistiska granskningar av IS eller i rapportering om svenska eller utländska rättsprocesser om grymheterna.

Lagstiftaren måste följaktligen göra det möjligt för polis, åklagare och domstolar att göra åtskillnad utifrån motiv. Eller, möjligen, överlåta åt Justitiekanslern att särskilt pröva eventuella misstänkta brott som påstås ha utförts av medarbetare för grundlagsskyddade medier. De rättsliga modellerna för denna ordning är nog andra mer lämpade att formulera, jag vill bara uppmärksamma problematiken.

Dessutom: det är också möjligt att så kallade propagandafilmer delvis eller i sin helhet kan ha utsänts av traditionella medier, säg etablerade tv-kanaler i Mellanöstern med andra pressetiska principer än vad vi är vana med, och då måste det ifrågasättas om sådant innehåll verkligen kan omfattas av en svensk kriminalisering av innehav och spridning?

Jag konstruerar förstås exempel här, och det finns nog fler att resonera kring, men min poäng är att de tryck- och yttrandefrihetsrättsliga aspekterna måste tas hänsyn till om regeringen avser att genomföra den utredning som Klas Friberg efterfrågar.

Och för att inget missförstånd ska råda, jag delar naturligtvis helt Säpochefens ambition: ”Sverige har mycket att vinna på att stoppa terrorpropagandan. Inte minst är det ett sätt att arbeta långsiktigt och strategiskt för att minska tillväxten i extremistmiljöerna och skapa ett säkrare Sverige.”