Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Expressen vägrar att ge polisen bilder på misstänkt mordbrännare

Åklagarmyndigheten vill göra husrannsakan på Expressen. Det är en kammaråklagare i Göteborg, Mats Ihlbom, som vill få tillgång till källskyddat journalistiskt material om bilbränderna i Frölunda och gissningsvis är det centralredaktionen i Marieberg i Stockholm som ska få besök av polisen. Razzian, för det är ju vad det är, kan också rikta sig mot vår edition GT vid Kungstorget i Göteborg. Jag vet inte ännu, och jag vet heller inte hur åklagaren kommer att motivera sin begäran inför domstolen. Åklagaren har bett om att få utveckla argumenten inför rätten, men Expressen är förstås avvisande och vill inte lämna ut några bilder.

Varför? Är det inte bra om gärningsmännen bakom bilbränderna i Frölunda kan lagföras? Ska en tidning skydda någon som kanske är skyldig till mordbrand bara för att hen råkar förekomma på en film som skickats till en journalist? Borde inte alla bidra till att brott klaras upp?

Här står en stor intressekonflikt. Juridik mot journalistik. Eller kanske ändå inte? Att polis och åklagare vill ha tillgång till dokumentation i form av exempelvis inspelningar av misstänkta personer under en förundersökning har jag full förståelse för. Så resonerar också våra reportrar. (Skicka gärna alla intressanta bilder och filmer till 71717@expressen.se eller SMS:a till 71717.)

Men. Det är en viktig princip för alla publicister att värna uppgifter ägnade för publicering enligt 1 kap 1 § tredje stycket TF och 1 kap 2 § YGL. Alltså enligt Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Den film som åklagaren nu vill ha från Expressen omfattas följaktligen av bestämmelserna om tystnadsplikt, anonymitetsskydd och efterforskningsförbud.

Expressen menar också att det saknas proportionalitet enligt 27 kap 1 och 2 §§ samt 28 kap 1 § rättegångsbalken; det är Expressens uppfattning att ”synnerlig anledning” för att sådant intrång som en husrannsakan inte föreligger.

Juridik mot journalistik, alltså, som den gången 2010 när Expressen granskade den illegala vapenhandeln i Malmö och som tack för att vi till polisen lämnade över en insmugglad pistol straffades med åtal som resulterade i att bland andra jag dömdes i Högsta domstolen. Så kan det gå, när något i tidningen ska stå. Expressen försvarade då den undersökande journalistiken, och så principiella är vi nu med. Det finns dock en stor skillnad.

I fallet med filmen på den påstådda mordbrännaren, den som skickades till Expressen före de upprörande händelserna som drabbade så många men som inte innehöll några konkreta detaljer om vad som skulle ske och heller inte var och när, handlar det om grundlagsskydd.

Den person som syns på filmen, som Expressen publicerat kraftigt maskad så att tipsaren – ”meddelaren”, som det heter i grundlagen – omfattas av källskydd. Om Göteborgs tingsrätt beslutar att godkänna en husrannsakan kommer polisen och letar efter filmen hos oss. Om kriminalutredarna finner materialet, och om Expressen medverkar till detta, riskerar jag att åtalas av Justitiekanslern som är statens enda åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål.

Intressekonflikten står då mellan att respektera tingsrättens beslut om husrannsakan och åklagarens beslut om beslag, kontra att respektera grundlagarnas meddelarfrihet. Här måste då TF och YGL, alltså grundlagarna, gälla och det är i deras intentioner jag som ansvarig utgivare, chefredaktör och publicistiskt ansvarig för Expressen agerar i samråd med våra juridiska ombud på Advokatfirman Danowsky & Partners.

Så är läget i kväll. Det var Göteborgs-Posten som var först med att berätta om åklagarens begäran, och Expressen följde sedan upp. Sista ordet är inte sagt och knappast heller skrivet. Jag vill avslutningsvis konstatera att kammaråklagare Mats Ihlbom inte gjort något fel – det är hans fulla rätt att fatta beslut om beslag, att begära att få göra en husrannsakan och att processa om detta i domstol. Det är faktiskt precis så systemet är satt att fungera. Expressen respekterar den ordningen.