Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Domstolen sa nej till husrannsakan på Expressen

”Informationsskyddet enligt beslagsförbudet är uppställt i tredje mans intresse. Den grundläggande meddelarfrihet som ligger bakom det anonymitetsskydd som är aktuellt utgör en väsentlig förutsättning för yttrandefriheten och för en fri press. Som HD uttalat riskerar massmedias möjlighet att ge riktig och väsentlig information till allmänheten att undermineras om anonymitetsskyddet undergrävs.”

Så skriver i dag Göteborgs tingsrätt i beslutet om att avvisa en kammaråklagares yrkande på att genomföra en husrannsakan på Expressens redaktion. Åklagaren ville komma över en film som, menade Expressen, omfattades av den grundlagsskyddade meddelarfriheten. Expressen sa därför nej när först polisen hörde av sig, och står fast vid det beskedet: den som tipsar Expressen har rätt till anonymitet.

Jag skrev om detta fall i går, och dagens besked från tingsrätten är ett glädjande försvar för Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.