Thomas Mattsson - Bloggen om Expressen

Mediehistoria – nu bildas ett nytt medieetiskt system

I dag skrivs det mediehistoria. Sveriges Tidskrifter, Tidningsutgivarna, UR, Sveriges Radio, Sveriges Television, TV 4-gruppen, Publicistklubben samt Journalistförbundet publicerar en gemensam debattartikel där vi förkunnar bildandet av ett nytt medieetiskt system. Det kommer att utses en Allmänhetens medieombudsman (MO) och bildas en Medieetisk nämnd (MEN), enligt den modell för Allmänhetens pressombudsman (PO) och Pressens opinionsnämnd (PON) som tjänat pressetiken och tryckfriheten så väl sedan 1916 och, när systemet gjordes om, 1969.

Du kan läsa vårt uttalande här. Jag har många gånger i denna blogg argumenterat för denna nyordning, och det här har alla förutsättningar att bidra till en fortsatt utveckling av svensk medieetik. Alla som följer den frågan vet att svenska media tillämpar försiktighetsprinciper, så denna modell syftar inte till att det ska publiceras färre kontroversiella men relevanta nyheter och granskningar. Men det ska bli enklare för privatpersoner som anser sig utsatta för eventuell publicitetsskada att, kostnadsfritt, söka upprättelse. Det här är förstås mycket positivt.