Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer
Thomas Mattsson - Bloggen om Expressen

Hovrätten i dag – Jim Olsson och Jonas Falk får nej igen i processerna mot Expressen

Svea hovrätt har nu satt ner foten i två förtalsmål, som redan avgjorts till Expressens fördel i Stockholms tingsrätt, och därmed sagt definitivt sagt nej till yrkanden från Jonas Falk och Jim Olsson. Båda företräddes av advokat Sargon de Basso och hans byrå, och båda har redan tidigare fått blankt nej av tryckfrihetsjurys när de påstått att Expressen gjort sig skyldig till förtal när vi granskat den dömde rånaren och tidigare narkotikabrottssmisstänkte Jonas Falk respektive massdistributören av näthat Jim Olsson. I Falk-målet vann Expressen med 38-0 och i Olsson-målet vann Expressen med 60-0.Trots detta har advokat De Basso & Co fortsatta processer, med ytterligare kostnader för klienterna som konsekvens.

Det handlar bland annat om Jonas Falk, tidigare Jonas Oredsson, som stämde Expressen och mig för förtal efter rapporteringen om Sveriges största narkotikamål någonsin men som i maj förlorade tryckfrihetsmålet. Expressen friades på alla punkter, och Falk – med en lång kriminell bakgrund – dömdes att betala också Expressens rättegångskostnader. Falk var missnöjd med de epitet som tillskrevs honom i bevakningen, men tillstod inför sittande rätt i tinget:

– Expressens rapportering om målet får man acceptera.

– Namn och bild får man nog också acceptera.

Falk överklagade beslutet om kostnadsersättning, trots att det var han som valde att stämma Expressen, men i dag skriver hovrätten i sitt avslag:

”De publiceringar som har varit föremål för tingsrättens prövning har avsett ett av de största och mest medialt uppmärksammade narkotikamålen någonsin i Sverige. Intresset för målet har varit stort bland allmänheten och det har handlat om mycket allvarlig brottslighet. Jonas Falk har också i förhöret med honom varken ifrågasatt uppmärksamheten kring själva brottmålet som sådant eller att han har pekats ut med namn och bild.”

Hovrätten konstaterar också att Expressens journalistik om knarkutredningen och om Jonas Falks bakgrund inte ger vid handen att det bör göras något undantag i den så kallade kvittningen av de totala processkostnaderna:

”Mot denna bakgrund anser hovrätten att Jonas Falk objektivt sett inte kan anses ha drabbats mycket hårt av publiceringarna av de epitet eller benämningar som han nu har ansett vara förtalsgrundande. Inte heller i övrigt har det kommit fram några beaktansvärda skäl som talar för att kvittningsregeln ska tillämpas.”

När det gäller Jim Olsson så avslöjades han i Expressens granskning av de anonyma opinionsbildare som försöker påverka den allmänna debatten om integration med främlingsfientliga påståenden, som skribenterna inte vill stå för i offentligheten. Expressen blottlade detta, och flera hatsajter – hatsajter! – som Fria Tider med flera samlade in pengar för att stämma tidningen men Expressen friades på alla punkter. Jim Olsson skulle därför betala också Expressens rättegångskostnader.

Nu avför Svea hovrätt rakt av Jim Olssons försök att slippa betala Expressens kostnader, och konstaterar särskilt att Olssons klagomål redan hade prövats – och nekats – av en rad instanser innan han och advokatfirman de Basso chansade med en stämning:

”Av handlingarna i målet framgår att Expressens publiceringar sedan tidigare har prövats inom ramen för det pressetiska systemet. Såväl Allmänhetens pressombudsman som Pressens opinionsnämnd har beslutat att inte kritisera Expressen. Vidare har Justitiekanslern beslutat att inte väcka allmänt åtal med anledning av publiceringarna. Enligt hovrätten har det inte kommit fram några omständigheter som medför att Jim Olsson kan sägas ha haft särskild anledning att få saken prövad trots utgången i det pressetiska systemet.

Även med det konstaterandet finns det enligt hovrätten skäl att tillägga följande.

I målet har också kommit fram att det har skett en insamling av pengar i syfte att finansiera Jim Olssons enskilda åtal, vilket har betydelse för bedömningen av parternas inbördes ekonomiska förhållanden. Jim Olsson har även varit medveten om att Justitiekanslern inte har funnit skäl att väcka allmänt åtal. Utöver att Jim Olsson inte kan sägas ha haft särskild anledning att få saken prövad, anser hovrätten med beaktande av framför allt nyss nämnda omständigheter att det inte heller i övrigt finns skäl för kvittning.”

Hur ska man då tolka detta? En slutsats är att den som vill stämma en tidning men som redan fått nej av Allmänhetens pressombudsman och Pressens opinionsnämnd kanske bör tänka till ett varv till. Om också Justitiekanslern valt att inte väcka åtal bör det nog också hämma ambitionen att processa mot en ansvarig utgivare. Att finansiera en stämning med en insamling, i detta fall dessutom på en hatsajt, var heller inte Jim Olsson till gagn.

Dessutom, vilket ju är rimligt, är det är det förstås så att den som anser sig oskyldig och dessutom befinns oskyldig i ett tryckfrihetsmål ska ha ett gott skydd i rättsväsendet. Det senare har jag skrivit om här flera gånger, och det är gott att Svea hovrätt slår fast att så är fallet.