Thomas Mattsson - Bloggen om Expressen

Grattis, Tryckfrihetsförordningen!


I dag fyller världens första grundlag om det fria ordet, alltså svenska TF, 250 år och just nu pågår firandet i riksdagens andrakammarsal. Allt inleddes av talmannen Urban Ahlin och kommer avslutas av konstitutionsutskottets vice ordförande Björn von Sydow och Finlands president mellan 2000-2012 Tarja Halonen

Just nu talar bland andra Helena Jäderblom, Sveriges domare i Europadomstolen, och sätter offentlighetsprincipen här hemma i större perspektiv: vi var förvisso föregångare, men det finns idag många exempel på större tillgång till allmänna handlingar i exempel Lettland och Storbritannien. 

Jag deltar klockan 12.30 i en diskussion tillsammans med bland andra justitieminister Morgan Johansson, och hela högtidlighållandet kan nu ses direkt på Expressen TV. I publiken, här i riksdagen, ser jag bland andra TV4:s vd Casten Almqvist, justitiekansler Anna Skarhed, Allmänhetens pressombudsman Ola Sigvardsson, justitierådet Göran Lambertz, Svenska Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling, Tidningsutgivarnas vd Jeanette Gustafsdotter och många till.

Diskussionen här spänner över mycket, inte minst presshistorien utifrån ett juridiskt perspektiv, och jag tycker att det är bra när det blir konkret. Just hemkommen från News Exchange-konferensen i Köpenhamn där företrädare från AP, Reuters, CNN och andra mediebolag diskuterade journalistikens roll efter Brexit-omröstningen och USA-valet, så är det uppenbart hur allt hänger ihop. Tryck- och yttrandefrihet är en förutsättning för den fria pressens verksamhet.