Thomas Mattsson - Bloggen om Expressen

Rapport inifrån Rosenbad – ett helt nytt mediestöd och statligt mediebolagföreslås

Nu är medieutredningens slutbetänkande överlämnat till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, som tog emot den – ännu inte tryckta – luntan av utprintade papper från den särskilda utredaren Anette Novak klockan 13.31 här i Rosenbad. (Jag skrev i morse om utredningen apropå ett gemensamt medieetiskt system och i går om mediebranschens förväntningar.) De viktigaste nyheterna hittills:

## Ett helt nytt mediestöd som ersätter presstödet och som ska ges till fler medieföretag än idag; stödet ökar med 165 miljoner kronor till 2020 och uppgår då till 732 miljoner. Mediestödet ska inte baseras på upplaga eller betalt innehåll, utan på kostnader för kvalitativ journalistik. Mediestödet har olika former, som ett  så kallat produktionsstöd för medier ”…som kan visa att verksamheten är i behov av ekonomiskt stöd”, som förslaget lyder. (Public service kan dock inte ta del av dessa pengar.) Maxbeloppet för detta stöd är 25 miljoner kronor, och för att få pengarna ska bolagen lämna ”…en plan för hur stödbehovet kan minska och på sikt upphöra”. Dessutom får bolag som får stöd inte dela ut vinst och dessutom ska en ”fördjupad” genomgång av verksamheten ske om man söker stöd tre gånger om; detta kan rimligen bara tolkas som att det nu ska bli slut på mediebolag som får skattemedel år efter år efter år. Det föreslås även distributionsstöd samt innovations- och utvecklingsstöd. En annan nyhet är att utredningen vill beivra dagens möjlighet att via koncernstrukturer fördela kostnader etc så att det uppstår en möjlighet att få presstöd; detta ska inte gå med det nya mediestödet och kan få till konsekvens att lokala så kallade andratidningar hotas.

##  Bomben under presskonferensen var ”…ett nytt offentligt finansierat mediebolag, som främst verkar i andras kanaler – på platser där marknaden inte förmår.” Detta ska finansieras av effektiviseringar om cirka 6-10 procent av det idag befintliga mediestödet, vilket alltså är bland annat cirka 500-800 miljoner kronor från SVT, SR och SVT. Förslaget om ett fjärde public service-bolag hade ingen förutspått, och det jag tvivlar på att de nuvarande ps-aktörerna är så sugna på att spara för att betala för det. Och vad tycker de kommersiella lokala medierna?

”Den lokala journalistiken är navet i vår demokrati”, slog statsrådet Alice Bah Kuhnke inledningsvis fast – vilket, händelsevis, var nästan exakt det jag själv just hade deklarerat i Expressen TV:s direktsändning. Men den analysen var nog alla i Bella Venezia-rummmet överens om och här fanns bland andra Sveriges Radios superlobbyist Cecilia Roos, Dagens Nyheters mediekommentator Martin Jönsson, Tidningsutgivarnas vd Jeanette Gustafsdotter och Svenska journalistförbundets ordförande Jonas Nordling.

Bland förslagen från Anette Novak:

## En ny mediefinansieringsutredning bör tillsättas. En sådan skulle då kunna ta i den heta potatis som medieutredningen inte förhöll sig till, nämligen om det totala mediestödet i form av skattepengar och licensmedel – cirka nio miljarder kronor – ska öka drastiskt eller om det bara ska omfördelas? Idag får public service cirka åtta miljarder av de nio, och summan som återstår är inte tillräckligt för att tillgodose mediepolitikens alla önskemål.

## Presstödsnämnden försvinner och ersätts från 2018 av en mediestödsnämnd, där mediebranschen har majoritet, för att minska statens inflytande och säkerställa att kvalitetsbedömningen av de sökande bolagen görs professionellt.

## ”Det nya mediestödet ska ha samma krav på demokratisk värdegrund som det som finns i radio- och tv-lagen”, säger Anette Novak. I utredningen står det stå här: ”Ett stödberättigat medium ska också präglas av principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.”

I förslaget står i klartext: ”Medier som bedriver lågintensiv hatpropaganda i syfte att miss- kreditera en viss grupp människor – utlandsfödda, kvinnor eller muslimer exempelvis – kan enligt Medieutredningen inte anses upp- fylla detta krav, även om de inte går så långt i varje enskild publicering att den ansvariga utgivaren kan åtalas för förtal eller hets mot folkgrupp. Inför perspektiv som utgår ifrån att alla människor inte är lika mycket värda kan inte staten förhålla sig neutral.”  Nej till främlingsfientliga hatsajter, alltså.

## Prioritera snabb internetaccess och en bred nationell satsning på ökad informationskunnighet hos vanliga medborgare.

## Utred skärpta straff för hot mot journalister.

## En investeringsfond för nystartade medieinitiativ.

## Ny konkurrensutredning.

## Ökad öppenhet i offentlig förvaltning.

Anette Novak ger också regeringen några råd, inför den fortsatta debatten om mediepolitiken, och slår bland annat fast:

”Ge utredningen av de offentligt finansierade medierna nödvändiga mandat.”

”Utan kraftigare finansiering riskerar många av de mediepolitiska åtgärderna missa målen.”

Berit Högman, vice gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen, har fått regeringens uppdrag att omedelbart inleda samtal med övriga partier om medieutredningens förslag.