Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Thomas Mattsson - Bloggen om Expressen

MittMedias och Stampens framtid påverkar också Stockholms stora morgontidningar

Dagens Nyheter släppte i går kväll en riktig mediebomb om lokaltidningsbranschen, som – om MittMedias ”Alternativ B” genomförs – kan få stora konsekvenser också för de riksspridda morgontidningarna DN, Dagens industri och Svenska Dagbladet. Nyheten: MittMedias styrelse diskuterade i juli ett förslag om att fram till 2018 bland annat säga upp 79 procent av alla medarbetare och dessutom lägga ner eller slå ihop många av de 28 idag betalda lokaltidningarna i mellersta Sverige, och istället göra dem till gratistidningar som kommer ut bara mellan en och tre dagar i veckan. Totalt skulle 1 500 anställda försvinna, och på redaktionerna skulle endast 133 av 555 journalister bli kvar. Läs Mikael Delins hela artikel i DN här.

Uppgifterna är sensationella, och skulle sparplanen bli verklighet så omöjliggörs i princip tidningsutdelningen också av DN, Di och SVD i hela mellan-Sverige utanför Stockholm och Uppsala. Jag brukar alltid hävda att lokaltidningarna är själva ryggraden i svensk media, med sin genomlysning av samhällen som de bevakat i 100-150 år, men det finns i branschen också en oro för hur DN, Di och SVD ska kunna distribueras, om den så kallade samdistributionen med lokala aktörer inte finns kvar? Det blir ekonomiskt omöjligt för DN, Di och SvD att bära ut sina exemplar här och var i landet, om det inte finns lokaltidningar som är med och delar på kostnaden. MittMedia har inte fattat något beslut om detta, vilket är viktigt att påminna om, men glöm inte att samma distributionsrisk föreligger i Västsverige där ju Stampen är i rekonstruktion. Om det blir konkurs, vilket dessvärre inte kan uteslutas, hotas inte bara Göteborgs-Posten och Bohusläningen och alla de andra lokaltidningarna inom Stampen, utan också utdelningen av DN, Di och SvD.

Avslöjandet om att MittMedias samtliga titlar kan bli gratis, bekräftas av MittMedias styrelseordförande Janne Friedman som av DN:s reporter får frågan: Är en total övergång till gratistidningar något som ligger på bordet?”. Friedman svarar:

”–Ja, vi har ju gratistidningar redan i dag, och det övervägs även i framtiden. Det kan också naturligtvis bli aktuellt med olika former av frekvensnedgång av den betalda morgontidningen och diskussion om i vilken utsträckning en betald daglig morgontidning finns kvar i framtiden.”

I går kväll försökte dock MittMedia tona ner DN:s uppgifter. Det har inte fattats några som helst beslut om några strategiska alternativ i Mittmedias styrelse”, sa vd:n Per Bowallius i en egen artikel som MittMedia-tidningarna publicerade. ”Det här är gamla uppgifter”, sa tillförordnade redaktionella chefen Anders Ingvarsson. Texten om DN-nyheten hade rubriken ”Saknar substans” (ett citat som dock inte sades av vare sig Bowallius eller Ingvarsson) och just den texten återfanns på MittMedias alla stora sajter utom hos Nerikes Allehanda, vilket mediekremlologer som kan sin moderna lokaltidningshistoria kan fundera över (i väntan på att den största MittMedia-kännaren av alla, Gefle Dagblads förre chefredaktör Robert Rosén, på mediebloggen Utkiksbloggen analyserar varför inte Janne Friedman uttalade sig i MittMedia-artikeln?).

För medarbetarna inom MittMedia är det naturligtvis hemskt med alla spekulationer. Per Bowallius var i går i Örebro för att presentera sig, och vad han kommer att tala om i Falun i dag kan man nog gissa. I ett mejl till personalen i går kväll skrev Bowallius: ”Styrelsen kommer diskutera strategin 29-30 augusti och på ordinarie styrelsemöte 29 september.” Han upprepade också att DN hade ”gamla uppgifter” från en ”tidigare strategiprocess”.

Ur ett branschperspektiv är det viktigt med tryckta lokal- och morgontidningar; MittMedia hade 2015 bara sex procent av sina intäkter från renodlat digitala affärer, och inte heller Stockholms stora morgontidningar skulle klara sig utan print.

Men Stampens kris och MittMedia-styrelsens resonerande handlar om så mycket mer än om bara den regionala journalistikens – viktiga – framtid; DN och SvD har förvisso redan sin huvudsakliga publik i Stockholm, men det skulle skapa ett stort demokratiskt underskott om läsarna i Väst- eller Mellansverige varken fick lokaltidningar eller nationella morgontidningar.

Det vore, som Martin Jönsson skriver i DN, ”ett dråpslag mot den lokala journalistiken”. Statens medieutredare Anette Novak och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhkne kommer därför att tvingas bidra med bättre förutsättningar för att rädda den svenska lokalpressen, inte minst på grund av den dominoeffekt som fler nedläggningar och minskade utgivningsdagar kan för mindre lokaltidningar få också för större morgontidningar.