Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Sahlin avgick efter undersökande journalistik – ett jobb som måste få ta tid


Nyss avslöjade Expressen TV att kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke  i dag informerats om en polisutredning mot Mona Sahlin. Tidigare i kväll avslöjade Expressen också att Sahlin avgår från sitt regeringsuppdrag om att arbeta mot våldsbejakande extremism, efter Expressens granskning om bland annat ett  falskt intyg till en medarbetare. 


I studio tre i Expressenhuset, med programledaren Lisah Silfver, står nu reportrarna Christian Holmén och Michael Syrén från vår särskilda grupp för undersökande journalistik och berättar om vad den här, får man ändå säga, rätt krångliga historien egentligen handlar om. De har jobbat en tid med sina reportage, och hela tiden presenterat nya uppgifter. Sedan har vi processat, diskuterat, resonerat – vad bör redovisas och hur ska det förklaras? Vad är egentligen av allmänintresse? Vilken offentlig roll har Mona Sahlin idag?


Det här är en ännu pågående publicering, så jag ska inte redan nu analysera detta avslöjande, men bara av det som framgår i text och tv torde det stå klart också för utomstående att det funnits flera tillfällen att rapportera tidigare. Men Holmén och Syrén har hela tiden fortsatt att leta fram nya sakförhållanden. Det har hela tiden ställts nya frågor, och de har försökt att få fram svar. Precis så som samhällsviktig journalistik ska bedrivas.


Själv medverkade jag nyss i Dagens eko och upprepade att det är en ”pågående publicering, men jag framhöll också Mona Sahlins kända – och erkända! – engagemang emot extremism. För det arbetet förtjänar hon respekt, det ska vi påminna oss en kväll som denna.