Thomas Mattsson - Bloggen om Expressen

Historiskt misstag med en strejk i tidningstryckerier år 2016

Regeringsombildning i Sverige, krig i Ukraina och Syrien och, händelsevis, final i fotbollens Europa League samma kväll. Men klockan 12 den 18 maj kan det ändå bli strejk i tre tidningstryckerier, vilket hotar utgivningen av ett stort antal titlar. Bland dessa Expressen. Samtidigt som den statliga medieutredningen redan spekulerat i papperspressens framtid, för att inte säga förmodade hädangång, och tryckta tidningar minskar sina upplagor i hela västvärlden, då – d å ! – slår GS-facket till med ett strejkvarsel riktat mot just dagstidningar.

Som chefredaktör för en privatägd kvällstidning på en konkurrensutsatt marknad där den andra aktören, socialdemokratiska Aftonbladet, delägs av LO är det naturligtvis också extra stötande att ett av LO:s medlemsförbund, alltså GS-facket, valt att strejkhota just Expressens tryckeri, men inte Aftonbladets…

Men det är inte bara Expressens nyhetsförmedling och opinionsbildning som står på spel här. I samma Bonnier-ägda tryckeri, Bold i Stockholm, produceras också Dagens Nyheter, Dagens industri och, om jag inte missminner mig, dessutom Metro.

Även på NTM-ägda Pressgrannar i Linköping ligger ett strejkhot, och där trycks bland annat Corren, Norrköpings Tidningar, Motala Vadstena Tidning och Västerviks-Tidningen. 

Det tredje tryckeriet som kan drabbas är Stampens V-tab i Landvetter. Där görs bland annat Göteborgs-Posten, Bohusläningen, TTELA, Hallandsposten och Hallands Nyheter.

Konflikten mellan GS-facket och arbetsgivarorganisationen Almega handlar bland annat om flexpension, ett krav som också facket Unionen hade tidigare, vilket då riskerade en strejk på Sveriges Television. Arbetsdomstolen underkände dock fackets yrkande, men intressant är också att nyhetsförmedling i exempelvis ”Aktuellt” eller ”Rapport” faktiskt  var undantagen en eventuell strejk på SVT. Också live-rapportering om stora nyhetshändelser var ok att genomföra.

Men GS-fackets strejkhot nu, som alltså gynnar LO-fackets egen dagstidning om konflikten blir av, skulle drabba allt innehåll i Expressens editioner från Akalla-tryckeriet. Hade detta gällt de senaste dagarna hade alltså hundratusentals tidningsläsare inte fått ta del av Expressens nya Mona Sahlin-avslöjanden, senaste uppgifterna om skogsbranden i Kanada eller uppladdningen inför Eurovision-finalen…

Det kan knappast vara proportionerligt med en sådan skada, vare sig på publikens möjligheter att i oroliga tider informera sig eller på medieföretagens förutsättningar att säkra den tidningsutgivning som ju också grafikerna på tryckerierna är delar av. Nu tar medlare vid.

Att 2016 medvetet förhindra dagspressens nyhetsförmedling och opinionsbildning vore ett historiskt misstag av ett fackförbund som påstår sig värna anställda i dagstidningsbranschen.