Thomas Mattsson - Bloggen om Expressen

Förtroendet för försvaret skadat

OBS! Den här bloggposten har uppdaterats eftersom konteramiral Anders Grenstad just nu medverkar i ”Primetime” och ber om ursäkt för att lämnade en felaktig uppgift om kartan som jag skriver om nedan. Grenstad talar om ”självkritik” och säger att han borde varit ”mycket tydligare”. Jag tycker att det är proffsigt av försvarsmakten att omedelbart förklara sig, och det hedrar försvaret att man agerar så här. Det är precis med sådan här transparens som förtroende upprätthålls eller återupprättas, och det tycker jag att vi i media ska vara lika snabba med att konstatera. Bra, försvaret!


Försvarsmakten erkänner nu att man lämnat oriktiga uppgifter till allmänheten. Det är Sveriges Television som berättar att, såvitt jag kan förstå, konteramiral Anders Grenstad ljög tittare och lyssnare rakt upp i ansiktet när han på en presskonferens i går flera gånger förevisade en karta som sades visa var misstänkta observationer gjorts.

Jag tycker att det är häpnadsväckande att försvaret sprider desinformation. Det är rimligt att marinen inte vill redovisa all sin information för den främmande makt vars undervattensfarkost man vill nu försöker hitta, men det är ändå oacceptabelt att försvaret inför svenska folket först hävdar att man verkar för ökad öppenhet – och sedan distribuerar felaktiga kartor.

Jag utgår ifrån att informationsdirektör Erik Lagersten redan i kväll kommer att förklara agerandet och be om ursäkt. När det genomförs en underrättelseoperation inne i skärgården, som kan övergå till en regelrätt ubåtsjakt, är det viktigt att allmänhet och media kan ha förtroende för försvarsmakten. Det förtroendet är nu skadat.

En förutsättning för att allmänhet och media ska respektera besked från försvarsmakten, exempelvis om vilka områden och vatten som man får vistas i, är ju att det som meddelas uppfattas som korrekt. Just nu kan vi uppenbarligen inte lita på försvaret, och det är allvarligt.

Jag upprepar gärna att alla nog har förståelse för att försvaret inte kan berätta allt, men oriktiga uppgifter bör inte spridas.