Thomas Mattsson - Bloggen om Expressen

Avpixlat och pressetiken

Avpixlat har utnämnt en ansvarig utgivare: Mats Dagerlind. Det är bra att hatsajten ansluter sig till det som är centralt i Tryckfrihetsförordningen, nämligen det så kallade ensamansvaret, och att det nu finns en redaktör som inte bara personifierar Avpixlat utan också kan förväntas rensa sajten från allt som kan orsaka onödig publicitetsskada.

Tidigare har Dagerlind väl hävdat att han inte företrätt Avpixlat, men nu kommer i alla fall att som utgivare få försöka hålla efter allt det som publiceras där.

Dock, och det lär vi nog alla bli också fortsatt varse, så skrivs det fortfarande i artikelkommentarerna utan någon förhandsmoderering och därför är varje skribent där personligt ansvarig för innehållet. Mats Dagerlind är inte ansvarig utgivare för dessa forum, det råder följaktligen heller inte någon meddelarfrihet för dem som skriver där. I teorin kan polis och åklagare begära ut information om de skribenter som vill vara anonyma i artikelkommentarsfälten, för att utreda misstänkta brott.

Men lag är ju en sak, pressetik något annat. Mats Dagerlind har sagt att han ska undersöka möjligheterna att få Avpixlat att omfattas av PO/PON, vilket ju vore väl ur ett publicistiskt perspektiv. Men frågan är inte okomplicerad: På vilka formella grunder ska sajten egentligen prövas? Ska Avpixlat bidra till finansieringen av det självsanerande systemet? Vill sajten söka medlemsskap i Tidningsutgivarna eller Sveriges Tidskrifter? Och så vidare…

Intressant läge, onekligen, och i grunden vore det bra om PO/PON granskade också Avpixlat.