Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Thomas Mattsson - Bloggen om Expressen

Jag JK-anmäler Försäkringskassan

I dag har jag anmält Försäkringskassan och dess säkerhetschef, Torgny Collin, till Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK). Försöken att röja Expressens källor måste upphöra.

Försäkringskassans agerande efter Expressens avslöjanden de senaste dagarna förtjänar kritik också från andra än bara grundlagssvärnare.

Att inte svara på frågor om hur skattemedel använts, att förneka det som Expressens reporter Lasse Wierup kunnat dokumentera med myndighetens egna handlingar… det är inte trovärdigt för ett organ som har att förvalta de offentliga trygghetssystemen.

Men det allvarliga är naturligtvis att Expressen i dag kan redovisa hur en hög chef i samtal med tjänstemän försöker ta reda på vem som lämnat uppgifter till tidningen.

## Uppgiftslämnare – så kallade källor – skyddas av meddelarfriheten i Tryckfrihetsförordningen. Det är straffbart efterforska vem som tipsat en journalist.

I kap 3 § 4 står det:

En myndighet eller ett annat allmänt organ får inte efterforska författaren till framställning som införts eller varit avsedd att införas i tryckt skrift, den som utgett eller avsett att utge framställning i sådan skrift eller den som lämnat meddelande…”.

Detta är en mycket viktig ordning, som garanterar anställda på exempelvis Försäkringskassan möjligheten att som visselblåsare säkerställa att media kan genomlysa missförhållanden.

Både Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK) ska kontrollera, och om det fordras kritisera, att det offentliga Sverige och dess företrädare respekterar grundlagen och det finns tyvärr allt för många exempel på när myndigheter och dess företrädare inte gör det.

I augusti i fjol, exempelvis, kritiserade JO just Försäkringskassan ”…för sin tillämpning av efterfrågeförbudet” när en reporter på Sundsvalls Tidning begärde ut allmänna och offentliga uppgifter.

Det var, kan man kanske tycka, inte världens största sak och i sammanhanget inte lika allvarligt som det Torgny Collin gjorde under det interna mötet om Expressens publiceringar. Men det tjänar väl som en påminnelse om att grundlagen måste försvaras hela tiden, i stort som smått, och därför är det bra om JO och JK granskar Försäkringskassan.

## ”Vem kan ha läckt?” är en fråga som en hög chef inte ska ställa när hens myndighet är föremål för undersökande journalistik. Agerade chefen efter eget huvud eller är detta en kultur inom Försäkringskassan?

JO och JK kanske kan svara.

UPDATE: Resumé intervjuar mig och skriver att Försäkringskassan agerat direkt – säkerhetschefen är tagen ur tjänst och anmäld till Statens Ansvarsnämnd. Dagens Media intervjuar mig här. Medievärlden intervjuar mig här. Journalisten skriver här

Och generaldirektör Dan Eliasson twittrar i dag detta:

.

20140402-155030.jpg