Thomas Mattsson - Bloggen om Expressen

HD prövar vapenreportaget

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd för Expressens uppmärksammade vapenreportage 2010. Då, när människor sköts och skadades och dödades varje dag i Malmö, beslöt jag att låta undersöka påståenden från poliser och politiker om att det var stor tillgång till illegala vapen i Malmö. Expressens journalister fick i uppdrag att kontrollera detta – och, om utsagorna stämde, omedelbart överlämna det vapen som vi kommit över till ordningsmakten. Så att åtminstone ett vapen försvann från den undre världen.

Poliser och politiker hade rätt. Den tjeckiska pistol som vi köpte gavs till polisen – som dock dröjde med att hämta upp den, men det kanske säger mer om polisens resurser än något annat. Nåväl. Det blev till en samhällsviktig journalistik som till och med justitieministern kommenterade.

Nu ska den prövas i HD, eftersom jag och två kollegor fällts för olika vapenbrott i tingsrätten och hovrätten. Dessa utslag kritiserades hårt av de publicistiska organisationerna och vi på Expressen kände starkt stöd av alla konkurrenter som uttalade stöd för den, faktiskt, samhällsviktiga journalistiken. Någon lagakraftvunnen dom finns dock inte, och det blir intressant att se hur HD ser på de relevanta frågorna.

Var det verkligen ett ”innehav” i vapenslagens mening när reportern tog emot pistolen och förvarade den i väntan på polisen? Och om så – ska en journalist som helt saknar brottsligt uppsåt i så fall lagföras för att hen gör ett reportage som detta? Det finns många juridiska spörsmål här, väl formulerade av Expressens advokater Ulf Isaksson och Esa Kymäläinen i två slutpläderingar och en överklagan, och HD-processen är därför mycket viktig. (Alltså: det är inte ett ”vapenköp” som prövas, själva köpet är ju inte förbjudet, utan ett eventuellt olaga vapeninnehav.)

Men. Det handlar väl egentligen inte om om huruvida vapenreportaget var illegalt eller ej? Utan om att människor fortfarande skjuts. Här har poliser, politiker och journalister fortfarande ett viktigt jobb att göra.