Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Thomas Mattsson - Bloggen om Expressen

Skydda samhällsviktig journalistik

Dagens Nyheters avslöjande i går och nu igen i natt om polisens hemliga register visar inte bara på vikten av undersökande journalistik. Nej, reportern Niklas Orrenius nyheter två dagar i följd påminner också om varför den grundlagsskyddade meddelarfriheten är så viktig. Och om varför myndigheter som har att ta ställning till så kallade ”visselblåsare” inom granskade verksamheter bör förhålla sig mycket generöst till tipsarna.

Expressen.se skriver i natt om den senaste utvecklingen, och Skånepolisen kan upprätta en polisanmälan om misstänkt brott mot tystnadsplikt avseende det som publicerats först i DN och sedan i andra medier:

Men den eller de som läckte till DN om de båda hemliga registren får inte spåras. Skånepolisen har redan försäkrat att det inte kommer att bli någon källjakt, men det kan ändå inledas en formell förundersökning eftersom någon ju uppenbarligen till en tidning har lämnat ut också hemliga dokument från polisens icke offentliga register. Det får man inte göra, alldeles oavsett meddelarfrihet och anskaffarskydd.

Jag tvivlar på att rättsväsendet kommer att vilja utsätta sig för ytterligare kritik genom att på allvar utreda hur DN kunde scoopa, den här historien är för politisk för detta och såna omvärldsabnalyser och överväganden ska man inte underskatta. Lagar och regler till trots.

Men historien visar att Skånepolisen gärna agerar mot medier som gör en fri nyhetsvärdering.

(Och då syftar jag – faktiskt! – inte på att polisen 2010 började utreda misstänkt vapenbrott efter att Expressen granskat illegal vapenhandel i Malmö, och som en del av det reportaget överlämnat en insmugglad pistol till polisen. Den rättsprocessen är för övrigt inte avklarad än, jag och två Expressen-journalister är fällda i två instanser men har begärt prövningstillstånd i Högsta domstolen. Om vi till slut blir dömda har Skånepolisen och en åklagare alltså lyckats lagföra journalister som fått bort ett illegalt vapen från Malmös gator…).

Det finns flera exempel på hur Skånepolisen uppträder.

När Expressen – helt korrekt – avslöjade att den misstänkte serieskytten i Malmö var Peter Mangs, så kallade Skånepolisen till presskonferens för att kritisera att Expressen hade redovisat fakta.

När Expressen en annan gång publicerade bilder ur en videofilm som fanns på polisens eget intranät så gjordes en polisanmälan, men Justitiekanslern (JK) valde att inte gå vidare mot Expressen.

Helt säker kan man alltså inte vara. Och ur polisens perspektiv är det förstås försvårande att DN kunnat publicera interna handlingar som förvisso är ”allmänna”, men inte ”offentliga”. Normalt avstår redaktioner ifrån att visa vilken dokumentation man har tillgång till, just för att inte ge JK möjlighet att uppdra åt allmän åklagare att utreda hur journalisterna fått materialet, men undantag görs.

Ett känt sådant var Dagens Eko-avslöjandet om Saudiaffären, som fick FOI att anmäla sekretessbrott. Den gången försökte JK med hjälp av hemliga dokument som Dagens Eko publicerat att spåra källan, och det blev senare till en mediedebatt om huruvida radion skulle ha avstått från att visa upp att man hade dessa dokument eller ej? Det hade ju gått att bara återge vad som stod där. Något åtal blev det i alla händelser inte, och det anser jag var bra.

Granskningarna av Saudiaffären och registren över romer är samhällsviktig journalistik. Vi har faktiskt sett en hel sådan de senaste åren, som när Expressens Christian Holmén och David Baas gång på gång blottlagt Sverigedemokraterna i allmänhet och ”järnrörsgänget” i synnerhet.

I en tid då redaktörskap och publicistiska traditioner utmanas mer än någonsin, tjänar det som Sveriges Radio, Dagens Nyheter och Expressen gjort som goda exempel på behovet av etablerade medier.

I dag kommer DN med nya avslöjanden om ytterligare ett register över romer hos Skånepolisen. Den som försett DN med bevis för detta – och bevisen publiceras på stor bild på DN:s förstasida – har gjort något gott. Hen, eller för den delen DN-reportern Niklas Orrenius, bör inte bli föremål för någon sekretessbrottsutredning.