Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Stoppa nya spionlagarna

Regeringens utredare föreslår nu nya inskränkningar av Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.

Jag borde inte bli förvånad – gång på gång vill man försvåra för medierna att granska och rapportera.

En av de experter som står bakom utredningsförslaget är Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Jag borde inte bli förvånad.

Nyligen yrkade Advokatsamfundet, i ett remissutlåtande om Yttrandefrihetskommitténs betänkande, på införande av en ny straffbestämmelse om integritetsskydd i Tryckfrihetsförordningen (TF). Det var Anne Ramberg som höll i pennan och krävde hårdare tag mot medierna.

Och förra veckan bloggade generalsekreteraren ilsket om medierna och klagade på att just den parlamentariska kommittén, där alla partier var eniga om att inte föreslå den lag som advokatbossen efterlyser, gjort ett dåligt jobb:

”Tyvärr misslyckades Yttrandefrihetskommittén med sitt uppdrag”, skrev Anne Ramberg och exemplifierade sitt missnöje med hur medierna bevakat drottning Silvia.

## Anne Ramberg glömde dock att redovisa att hon är personlig vän med statschefens gemål. Hennes engagemang för kungafamiljen vore hedervärt om hon bara vore deras kompis. Men när hon använder sin position för att agitera som Advokatsamfundets generalsekreterare går kraven på minskat tryckfrihet inte ta på allvar.

Nu har då Anne Ramberg agerat expert i justitierådet Ella Nyströms utredning ”Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet” (SOU 2012:95).

Utredaren vill införa två nya brott, utlandsspioneri och grovt utlandsspioneri, konstaterade Nils Funcke i en debattartikel på Sidan 4 i Expressen i går.

Funcke var sekreterare i Yttrandefrihetskommittén och larmar om att lagförslaget hotar krigsbevakningen utomlands.

Slutsatsen är ett en publicering av en uppgift som ”medför att insatsen försvagas, exempelvis genom att en deltagare … endast kan delta i mindre grad” ska anses utgöra ett allvarligt men.

Också ”uppgifter av mer övergripande och politisk art, som till exempel avser ländernas inbördes relationer eller ett framtida samarbete” ska förbjudas.

## Förslagen om att nya brott skrivs in Tryckfrihetsförordningen oroar. Och kom ihåg att den här regeringen redan infört en kreditupplysningslag som försvårar undersökande journalistik och vill införa en lag mot så kallad kränkande fotografering.

Det ska, konstaterar Nils Funcke om det nya förslaget, gå att publicera uppgifter som leder till ett ”begränsat undergrävande” av en svensk militär insats utomlands. Men vad som avses med ”begränsat”? Det vet vi inte.

Oförutsägbarheten oroar.

”Det kan också finnas uppgifter av mer övergripande och politiskt art som t.ex. avser ländernas inbördes relationer eller ett framtida samarbete”, står det i utredningen om publiceringar som ska lagföras. Men vad menas här? Ska en nyhetsmedierna göra politiska bedömningar av vad som får sändas och tryckas?

Var det brottsligt av Expressen att publicera dåvarande Afghanistan-korrespondenten Terese Cristianssons granskning av den svenska styrkans bristfälliga utrustning?

Var det olagligt av Expressen att publicera den undersökande reportern Micke Ölanders avslöjanden om att svensk militär tystade ner skenavrättningar i Afrika som annan lands trupp genomförde?

## Nej, jag tycker inte att nyhetsmedier som bevakar svenska militära insatser utomlands ska göra exempelvis politiska bedömningar av vad som ska få berättas för svenska tittare, lyssnare och läsare.

Låt oss få granska Sveriges deltagande i militära operationer i andra länder.