Thomas Mattsson - Bloggen om Expressen

Räckvidd och upplaga 2012

I dag presenterar Sifo räckvidden för det förra helåret, Orvesto Konsument 2012, och samtidigt redovisar AB Tidningsstatistik upplagesiffrorna. Det är inga överraskningar: Expressen är fortfarande Sveriges mest lästa tidning på söndagar och den näst mest läsa på vardagar, dessutom har vi den högsta TS-upplagan.

Detta känns ju bra – särskilt som man läser det här i nya numret av TS-tidningen…:

Men ”TS-upplagan”? TS räknar upplaga enligt olika förutsättningar och flera medier – som Aftonbladet, Dagens industri och Dagens Nyheter – har lämnat TS och finns därför inte med i sammanställningarna för 2012. Det gör förstås att jämförelser mellan de titlar som finns kvar i TS-systemet inte blir så relevanta, och därför slår vi heller inte på trumman i dag som man kanske skulle gjort förr. Expressen var Sveriges största dagstidning 1958-1996 samt, om jag minns rätt i natten, 1998-2001. Men när nu inte alla tidningar ingår i TS-statistiken blir sådana tabeller inte lika intressanta; kritikerna menar att fokus bör vara på fullt betalda exemplar och inte på subventionerade dito, en åsikt som jag också delar – men en hållning som kanske ändå inte är hela sanningen, givet att de titlar som lämnat TS-systemet har varit och är väldigt offensiva när det gäller att rabattera eller ge bort tidningar och till och med godis bara man blir en så kallad konsument…

Detta är en snårskog, och eftersom stora aktörer redan lämnat TS-systemet måste det sannolikt anpassas till nya förutsättningar. Det vore förstås att föredra om hela branschen kunde agera transparent och med samma försäljningsvaluta, men hur det ska bli verklighet vågar jag dock inte sia om än.

Man kan ju anta att den samlade dagspressen gärna skulle ha visat upp sina upplagor om utvecklingen hade varit positiv, men eftersom vi verkar på en vikande marknad är intresset inte så stort på sina håll. Min uppfattning är att olika mätningar – total upplaga, hushållstäckning, räckvidd etc – ger möjlighet till en bättre sammantagen bild än om man bara har något enstaka mått.

En del aktörer förespråkar räckvidd, alltså antalet läsare, som viktigast att värdera. Men upplevd läsning – alltså att publiken säger sig ta tagit del av en produkt – kan vara resultatet av en allmän varumärkeskännedom. Om en morgontidning, säg, sponsrar cyklar i en stor stad där tidningens logotype exponeras på gatorna varje dag kan det, faktiskt, bidra till ”räckvidd”. Om en annan morgontidning, säg, delar ut gratisutgåvor hem i brevlådan kan den tidningen få ökad ”räckvidd” för sin huvudprodukt i en mätning. Och så vidare. Detsamma gäller förstås kvällstidningarna: besökarna som läser de största mediesajterna kan ju mycket väl tro att de också läst de tryckta editionerna mer än de gjort, när de kanske istället tagit del av appar och tv-innehåll på olika plattformar, och detta kan ge kvällspressen ”räckvidd” när man frågar om pappersutgåvorna. Och så vidare.

Räckvidd blir alltså, som enskilt mått, ganska trubbigt. Det finns många frågetecken kring upplagorna med, särskilt så länge som systemet tillåter fri- och rabatterade exemplar att räknas med, men upplagor är ett etablerad internationellt jämförelsemått för branschen och att helt överge denna modell känns inte bra tycker jag. Min förhoppning är att alla dagstidningar kan enas om hur vi ska genomlysa både upplaga och räckvidd.

Här är nu siffrorna, de som finns tillgängliga, för 2012 och som framgår ovan bör statistiken läsas med viss eftertanke:

SÅ MÅNGA LÄSER OSS PÅ SÖNDAGAR:

Expressen                  932 000 (– 11 %)
Aftonbladet                 898 000 (– 14 %)
Dagens Nyheter         842 000 (– 3 %)
Göteborgs-Posten      475 000 (– 8 %)
Svenska Dagbladet    461 000 (– 6 %)
Sydsvenskan              268 000 (– 11 %)

Källa: Orvesto Konsument 2012, betald dagspress.

SÅ MÅNGA LÄSER OSS PÅ VARDAGAR:

Aftonbladet                 896 000 (– 13 %)
Expressen                  826 000 (– 11 %)
Dagens Nyheter         785 000 (– 4 %)
Göteborgs-Posten      462 000 (– 9 %)
Svenska Dagbladet    443 000 (– 6 %)
Dagens Industri          357 000 (– 7 %)
Sydsvenskan              248 000 (– 11 %)

Källa: Orvesto Konsument 2012, betald dagspress.

SÅ VAR UPPLAGORNA 2012:

Expressen                 228 000 (– 13 %)
Göteborgs-Posten     201 500 (– 7 %)
Svenska Dagbladet   174 200 (– 6 %)
Sydsvenskan             104 500 (– 6 %)

Källa: AB Tidningstastistik 2012. Aftonbladet, Dagens Industri samt Dagens Nyheter väljer att inte offentliggöra sina upplagor.

———–

Barack Obama, då? Ja, det är ju så att det ibland bara ges möjlighet för något media att få träffa en artist, idrottsstjärna eller – för att bara ta ett exempel – känd politiker. Och då kan upplaga vara en urvalsmetod eftersom företag och organisationer och PR-konsulter ju vill ha så stort genomslag som möjligt. Det kan finns olika anledningar till varför en redaktion får göra en intervju, men en stor – och helst störst! – upplaga ska inte underskattas.