Thomas Mattsson - Bloggen om Expressen

Kommentarerna – och läs domen

Här kan du se hovrättspresident Lennart Svennsäter kommentera domen om vapenreportaget. Jag uttalar mig också för TV4.

Jag kommenterar också domen för Resumé: ”Man kan känna oro”. Jag säger där bland annat om reportaget och konsekvenserna av fällandet:

”Jag tycker fortfarande att det var samhällsviktig journalistik och jag är tacksam för allt stöd som Expressen fått från konkurrerande medier och flera publicistiska organisationer. Jag tror inte att de etablerade medierna kommer att väja undan för granskning, men man kan känna en oro för hur mindre redaktioner kommer att våga agera?”

Utgivarnas ordförande Jeanette Gustafsdotter tar i en kommentar för Resumé upp det faktum att det snart, tack vare ett riksdagsbeslut, att göra som Expressen gjorde och ge polisen ett illegalt vapen:

”Jag är jättekritisk till hovrättens agerande Det hela blir paradoxalt. Om Thomas Matsson INTE hade lämnat in vapnet utan i stället väntat till 1 mars, så hade lagen om vapenamnesti trätt i kraft och han hade inte gjort något brottsligt.”

Svenska Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling säger till Resumé:

”Vi har varit kritiska till det här åtalet från början säger han. Jag vill inte uttala mig om domen som sådan, men detta är ett åtal som aldrig borde väckts. Åklagaren motiverade sig med att han vill testa gränserna för journalistiska arbetsmetoder och det menar vi inte är något en åklagare ska jobba med.”

Både Gustafsdotter och Nordling uttalar sig också för Dagens Media, där även Aftonbladets chefredaktör Jan Helin kritiserar domen:

”Det framstår nu som om hovrätten lagt sin energi på en juridisk teknikalitet som i detta sammanhang inte främjar samhällsutvecklingen. Expressens reportage var kort sagt viktigare än denna dom.”

Jag säger till Dagens Media bland annat:

”Hovrättens dom visar på skillnaden mellan juridik och journalistik. Lagstiftaren har förstås inte förutsett möjligheten att en reporter påvisar ett problem med en insmugglad pistol på det sätt som vi gjorde, och det får man kanske ha respekt för. En viss ironi är möjligen att det råder vapenamnesti i Sverige från den 1 mars…”

I en intervju med Journalisten säger jag att domen i dag, som inte vunnit laga kraft, helst borde överprövas av Högsta domstolen:

”Det vore bra om HD kunde klargöra vad som gäller, eftersom hovrätten nu fäller Expressen för reportagemetoder som flera andra redaktioner tidigare använt sig av – och inte lagförts för.”

Medievärlden frågar bland annat: ”Är du förvånad över att hovrätten var enig?”. Jag svarar:

”Det har jag egentligen inga synpunkter på. Hovrätten är ju tydlig med att vi journalister ”frivilligt angett sig” och att vi ”begränsat de skadliga verkningarna” och så vidare. Också hovrätten ser alltså de särskilda omständigheter som gäller i detta fall, men menar att det – i lagens mening – var ett ”innehav”. Och gör man den tolkningen är den här reportageresearchen brottslig.”

Här kan du själv läsa domen: