Thomas Mattsson - Bloggen om Expressen

Domen i vapenmålet kom nyss

Hovrätten över Skåne och Blekinge har precis avkunnat dom i det uppmärksammade målet om Expressens så kallade ”vapenreportage”. Reportern Diamant Salihu fälls för vapenbrott. Förre nyhetschefen Andreas Johansson fälls för medhjälp till vapenbrott. Jag, som beordrade reportaget i oktober 2010, fälls för anstiftan till vapenbrott. Brottsrubriceringarna är desamma som i Malmö tingsrätts dom tidigare.

Utslaget är ett exempel på den intressekonflikt som kan uppstå när journalistik möter juridik. Alla stora etablerade medier har på olika sätt gett Expressen sitt stöd, och den tidigare fällande domen från tinget har kritiserats av branschorganisationer. Vi på Expressen är tacksamma för det engagemang som så många publicister har visat oss, det är påmint oss om vikten att argumentera för vikten av undersökande journalistik i domstolarna.

Men journalistik och juridik är nu inte alltid förenligt, och då kan det uppenbarligen bli så här. Journalister granskar illegal vapenhandel, lämnar över en pistol till polisen – och döms för detta. Bara dagar innan det blir vapenamnesti i Sverige…

Jag kommer att publicera de mest intressanta delarna i domen här i bloggen, men just nu ger jag kommentarer till Expressen TV. Jag ska också svara på andra mediers frågor.

Vi kommer förstås att studera domskälen noga, och sedan ska vi ta ställning till om vi ska begära prövning i Högsta domstolen. Jag får återkomma till det. Till sist något ni redan vet: Ja, det var samhällsviktig journalistik att skriva om illegal vapenhandel när det gick en seriemördare lös i Malmö – och, ja, sådana här reportage har gjorts förr och kommer att göras igen.