Thomas Mattsson - Bloggen om Expressen

Sjöberg och Gerdin friade

”Spelmålet” är över. Klockan 08.45 i dag meddelade Högsta domstolen sin dom. Riksåklagaren ville få Otto Sjöberg och Anders Gerdin, tidigare chefredaktörer för Expressen respektive Aftonbladet, fällda för brott mot lotterilagen.

Sjöberg och Gerdin lät, som ansvariga utgivare, lät publicera utbudsannonser från utländska spelbolag och detta utmanade det svenska spelmonopolet så tillvida att Lotteriinspektionen polisanmälde och åklagare åtalade.

Processen har sedan dess förts i tingsrätt, hovrätt, EU-domstolen och senast i Högsta domstolen.

Nu är HD:s prövning klar.

Åtalet ogillas. HD konstaterar helt enkelt att Sjöberg och Gerdin inte kan straffas för att ha främjat utländska lotterier, när samma brottsrubricering inte hade kunnat användas om det istället hade handlat om otillåtna svenska lotterier: