Thomas Mattsson - Bloggen om Expressen

Nio års kamp

(Krönika i lördagens tidning)

Expressen och Aftonbladet bröt inte mot lotterilagen när tidningarna publicerade reklam för utländska spelbolag.

Det slog Högsta domstolen fast i går.

Det uppmärksammade så kallade ”spelmålet” tog efter nio års process med polisanmälan, förundersökning och rättegångar i tingsrätten, hovrätten, EU-domstolen och Högsta domstolen (HD) slut klockan 08.45 på fredagsmorgonen.

Riksåklagaren hade velat få Expressens förra chefredaktör Otto Sjöberg och Aftonbladets förra chefredaktör Anders Gerdin fällda för brott mot lotterilagen.

Men så blev det inte.

Åtalet ogillades.

## HD konstaterade att den svenska lagen gör skillnad på svenska och utländska lotterier. Och eftersom samma gärning – alltså att publicera annonser för dessa – hade fått olika konsekvenser, så strider lagen mot EU-domstolens förhandsavgörande. Därför friades chefredaktörerna.

”Spelmålet” var en rätt komplicerad historia som inte bara handlade om juridik, utan lika mycket om politik.

Bakgrunden var förstås spelmonopolet, som var ifrågasatt redan när Expressen och Aftonbladet publicerade de omtvistade annonserna för utländska spelbolag 2003 och 2004.

Nu, 2012, finns det faktiskt majoritet i riksdagen för att riva upp monopolet. Ändå är det kvar. Orsaken är skatteintäkterna som finansminister Anders Borg inte vill äventyra.

Expressen och Aftonbladet utmanade detta spelmonopol när Otto Sjöberg och Anders Gerdin beslöt att ta in annonser från utländska spelbolag.

Verksamheter som, ska man komma ihåg, var lagliga inom EU och ofta också börsnoterade.

## Lotteriinspektionen försökte försvara monopolet genom att agera mot kvällstidningarna. Expressen och Aftonbladet fick freda sig i både brott- och civilmål och staten gick så långt att man till och med försökte förbjuda fakta om odds också i journalistiska texter!

Men även den fajten vann vi, och det var viktigt. För alla dessa ”spelmål” har egentligen inte handlat om annonser utan om tryck- och yttrandefrihet.

Det hedrar Otto Sjöberg och Anders Gerdin att de inte vek ner sig när Lotteriinspektionen, åklagare och slutligen riksåklagaren försökte stoppa medierna. Andra gjorde nämligen det.

Det var bara kvällstidningarna som stod upp, och för svenska medieföretag innebar domen i går att fortsatt publicering av annonser för utländska spelbolag inte kan beivras.

Rimligt, kan man tycka, eftersom tevekanaler som TV3 och Kanal 5 hela tiden har kunnat visa samma reklam på grund av att de sänder från England.

## Svenska dagstidningar, som Expressen, hade förvägrats annonsintäkter från utländska spelbolag om HD hade bifallit åtalen mot chefredaktörerna.

Det hade varit orätt, eftersom vi ju – till skillnad från tevebolag i England – återinvesterar reklampengarna i journalistik i Sverige.

Denna publicistik måste hela tiden försvaras. Mot lagförslag om inskränkningar i Tryckfrihetsförordningen, mot förslag om lagar mot kränkande fotografering… och så vidare.

Hela tiden förs det fram, till synes vällovliga, argument för än det ena och än det andra som snävar in de etablerade nyhetsmediernas möjligheter till att publicera.

Det är orätt.

Men i går blev det i alla fall rätt.