Thomas Mattsson - Bloggen om Expressen

Fakta och fel

Veckans medienyhet var förstås att jag och två Expressen-kollegor fälldes av Malmö tingsrätt för olika vapenbrott. Jag ska inte fördjupa mig mer i det nu, och från i morrn får jag väl skriva om andra saker, men ett vanligt missförstånd inte minst i artikelkommentarerna till denna blogg är att Expressen skulle anse sig få bryta mot lagen. Det har vi aldrig hävdat – den som tror det har helt missförstått vad som sagts och skrivits i detta uppmärksammade fall.

En annan felaktighet i debatten är påståendet om att eftersom det ju var brottsligt att köpa vapen, så var det självklart med en fällande dom. Riktigt så enkel är dock inte juridiken, vilket försvarets yrkanden under slutpläderingen visade, och huruvida Expressens research inför reportaget om illegala vapen i oktober 2010 var brottslig eller ej återstår att se. Det blir hovrätten som får avgöra det nästa gång, någon lagakraftvunnen dom faktiskt finns ännu inte.

Ett missförstånd, också ofta förekommande i inläggen under mina bloggposter, är att det skulle vara belagt att Expressen betalat ”överpris” för den pistol som vi gav till polisen. En summa, ”20 000 kronor”, nämns ofta. Men fakta är att Expressen aldrig redovisat summan. De tjugo tusen kronorna är ett belopp som nämndes i en artikel avseende ett annat vapen, som vi aldrig förvärvade. Så alla spekulationer om priset kan ni helt förbise.

Nåväl. Stödet från medie-Sverige har varit stort och det vill jag tacka för, men alla anser inte att domen var felaktig. Dala-Demokraten skriver på ledarsidan: ”Rätt att fälla Expressen”. DD slår bland annat fast:

”Expressen må ha haft ett vällovligt syfte. Men tidningen, och personerna som jobbade med detta, gjorde en olaglig handling. Nu har de, helt korrekt, fällts för det.”

Aftonbladet håller inte med: ”Olyckligt att Expressen fälls för vapenbrott”. Aftonbladet skriver sedan bland annat:

”Självklart finns det en problematik i att journalister ibland behöver ta till okonventionella arbetsmetoder. Men det är svårt att se hur man kan ta reda på sanningen om den illegala vapenhandeln i Malmö på något annat sätt än Expressen gjort. Alternativet är att lita blint på vad myndigheter säger.”

Corren är på samma linje i sin ledare, ”Oroande dom”, och fortsätter bland annat:

”Att vara kritisk mot denna dom är inte detsamma som att hävda att journalister i sitt jobb kan bryta mot lagen hur som helst.”

Sundsvalls Tidning tycker också att domen var fel: ”Fel av Malmö tingsrätt”. ST ironiserar även över att tre journalister fälls för att de lämnat in ett illegalt vapen till polisen, vars egen verksamhet i såna här sammanhang ju varit minst sagt ifrågasatt:

”Ska illegala vapen köpas från kriminella, ska det tydligen ske med hjälp av polisens inofficiella informatörer, i allmänhet andra kriminella, som med skattemedel inhandlar en och annan puffra som sedan lämnas in till polisen.”

Många mediechefer har kritiserat domen, en är Västerbottens-Kurirens chefredaktör Ingvar Näslund som bloggar: ”Felaktig dom mot Expressen”

En annan åsikt som jag ser i exempelvis sociala medier är att Expressen, vars journalistiska syfte ingen verkar ifrågasätta, bara borde acceptera domen med högt huvud och påminna om varför vi gjorde reportaget. Så kan man göra. Då står man fast vid publicistiken, men respekterar juridiken.

Vår invändning är dock att det, nu när åklagare Jörgen Larsson valt att åtala tre journalister, ändå måste göras klart att vi inte anser att det som gjordes inför publiceringen av reportaget var brottsligt. Om det till slut finns en lagakraftvunnen – fällande – dom så kommer vi förstås att acceptera denna. Självklart

Men det är inte rimligt att vi stillatigande godtar brottsmisstankar och fällningar, när sådana riskerar att i framtiden hämma den undersökande journalistiken. Om det som skett hade varit uppenbart brottsligt skulle vi förstås inte resonera så här, det säger sig självt, men detta fall är inte så svart-eller-vitt som en del vill göra gällande.

Det är inte, som en del verkar tro, så enkelt som att den som köper en pistol utan vapenlicens per automatik döms för brott. Det är inte riktigt det processen handlar om, för att uttrycka sig försiktigt.