Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Thomas Mattsson - Bloggen om Expressen

Expressen och Aftonbladet frias

Klockan 11 i dag meddelade Svea Hovrätt dom i det så kallade ”spelmålet”. Det handlade om dagstidningarnas möjligheter att publicera annonser från utländska spelbolag, vilket lotteriinspektionen – läs: staten – har velat stoppa på grund av att det har påståtts trotsa främjandeförbudet.
Beskedet i dag blev en framgång för Expressen och Aftonbladet.
Svea hovrätt slår fast att den svenska lagen inte är tillämplig här:

Tidningarnas tidigare chefredaktörer, Otto Sjöberg och Anders Gerdin, dömdes redan i tingsrätten till 50 000 kronor i dagsböter för att de – när rättsläget var oklart – lät spelbolagen annonsera.
Sjöberg och Gerdin överklagade, och nu har alltså hovrätten slagit fast vad som gäller.
(För nu, bör man kanske tillägga, eftersom tre av fyra partier i alliansen vill ändra lagen och det fjärde – KD – verkar svänga. Så snart har vi säkert en ny, mer rimlig, lotterilag som inte gör skillnad mellan dagstidningar som exempelvis DN eller Enköpings-Posten och tv-kanaler som TV3 och Kanal 5. Trean och Femman, som sänder tv från Storbritannien, omfattas nämligen inte av de svenska reglerna trots att svenska staten gett TV3 och Kanal 5 sändningstillstånd i marknätet.)
För mig, som chefredaktör för Expressen, tolkar jag domen försiktigt positivt.
Jag har bara snabbläst den, och domskälen fordrar naturligtvis en mer ambitiös analys, men hovrätten underkänner den lagtext som åklagaren har hänvisat till när hon krävt fällande dom.
Vad betyder då domen?
Jo, Otto Sjöberg och Anders Gerdin och frias.
Åklagaren kan överklaga och begära prövningstillstånd i Högsta domstolen (HD), men står domen fast – eller om den tas upp i HD, och det blir friande där med – så kan faktiskt regeringen ändra lagen under hösten. Då är vi så-att-säga tillbaka på ruta ett, och då blir det nog nya rättsprocesser.
En debatt om en ny lag skulle bli intressant, givet att flera riksdagspartier ju egentligen inte längre står bakom den ordning som tidigare ansetts gälla och som lotteriinspektionen/åklagaren har drivit.
Hur tidningarna kommer att agera nu får man återkomma till, det är nog fler än kvällspressen som läser domskälen just nu, men detta är förstås ett steg i rätt riktning. Om svenske medieföretag – som Expressen – skulle fortsatt att publicera utländska spelbolagsannonser efter en lagakraftvunnen fällade domen hade det blivit ett otillåtet främjande som kan ge böter eller fängelse i högst sex månader. Grovt brott kan ge fängelse i högst två år. Dessutom kan intäkterna för annonserna förverkas, och bolagen kan åläggas företagsbot.
Hovrättens besked framstår därför som välkommen, tills vidare kan vi publicera samma reklam som Englandsbaserade TV3 och Kanal 5 och därmed missgynnas inte de dagstidningar som verkar här i Sverige och återinvesterar sina annonsintäkter i publicistisk verksamhet.