Thomas Mattsson - Bloggen om Expressen

Ny grupp ska diskutera framtidens pressetiska system

Jag har många gånger bloggat om hur det pressetiska systemet bör utvecklas, och argumenterat för att Allmänhetens Pressombudsman (PO) bör ersättas av Allmänhetens Medieombudsman (MO). En sådan ordning fordrar dock att ett stort antal medieföretag kommer överens, och det blir kanske inte det enklaste eftersom flera gör radio och tv och därför har sina verksamheter reglerade av radio- och tv-lagen.
   Och sedan ska vi enas om själva systemet. Jag har tidigare kritiserat PO/PON för bland annat långsam handläggning, och beslut som är både svåra att först  och – vilket knappast underlättar begripligheten för publiken – så långa att de ofta publiceras på en tidningssida långt bak där inte alla ser dem.
   Jag har haft en del förslag till lösningar, som att alla klanderbeslut bör presenteras på en halvsida i tabloidformat och ha standardiserad form.
   Nu ska vi en helt ny arbetsgrupp inom Tidningsutgivarna diskutera framtiden, och då kommer vi säkert resonera om både det självsanerande pressetiska systemets huvudmän och hur PO/PON bör arbeta.
   Det blir spännande samtal och i arbetsgruppen ingår också Aftonbladets chefredaktör Jan Helin, GP:s chefredaktör Jonathan Falck, Gefle Dagblads chefredaktör Christina Delby Vad-Schütt, Sydsvenskans chefredaktör Daniel Sandström, Eskilstuna-Kurirens chefredaktör PeO Wärring, Folkets chefredaktör Katrin Säfström, Norrans chefredaktör Anette Novak och TU:s vd Anna Serner.