Thomas Mattsson - Bloggen om Expressen

Tisdagskrönika – yttrandefrihetstrots i domstolen, kanske

Nästa år ska den parlamentariska Yttrandefrihetskommittén presentera en ny yttrandefrihetsgrundlag.
    Vore det inte bättre om kommittén fick utreda också de förslag till ökat integritetsskydd som Beatrice Ask nu vill driva igenom?
   Om politikerna i konstitutionsutskottet (KU) går på Beatrice Asks linje och accepterar den nya lagen, den som gör det svårare för undersökande journalister att exempelvis kartlägga just politiker, kan det bli faktiskt sluta med en domstolsprocess om vad som gäller.
   Det är redan rätt rörigt.
   Beatrice Ask har sagt att justitieombudmannen (JO) godkänt lagändringen, och det stämmer – avseende JO Mats Melin.
   Men i ett annat yttrande har faktiskt en kollega, JO Hans-Gunnar Axberger, pekat på ”konstitutionella hinder” för M-ministerns förslag.
   Centralt på KU-sammanträdet i dag bör också vara att justitiekanslern (JK) slagit fast att Beatrice Ask-förslaget strider mot yttrandefrihetsgrundlagen.
## JO, Hans-Gunnar Axberger, håller med om JK-yttrandet: ”Där påvisas tydligt att det framlagda förslaget är oförenligt med grundlagen.”
   Den KU-politiker som säger ja till Beatrice Asks lagförslag trotsar alltså både JK och en JO.
   Den JK som sågade Beatrice Asks kreditupplysningslag var Göran Lambertz, för övrigt samme Göran Lambertz som regeringen utnämnt till ordförande för den parlamentariska Yttrandefrihetskommittén (YFK).
   YFK har i uppdrag att utreda bland annat just yttrandefrihetsgrundlagen, och ska vara klar i december 2011.
## Nog vore det rimligt att YFK, som alltså ska se över samma grundlag som Beatrice Ask nu vill chansa med, fick ta ett helhetsgrepp på juridiken?
   Det anser även Göteborgs universitet, som in sin remiss vill ”…påpeka det lämpliga i att ta ett helhetsgrepp över såväl yttrandefriheten som de frågor som gäller medborgarnas integritet, istället för att lappa och laga allteftersom tekniken ändrar förutsättningarna för en teknikberoende lagstiftning.”
   Advokat Lars B Melin går ännu längre – han konstaterar att regeringen vinklat informationen:
   ”Vid en närmare genomgång av regeringens lagrådsremiss kan konstateras att den kritik som framförts avseende föreslagna ändringar inte har lyfts fram på ett objektivt och tydligt sätt. Regeringens bedömning varför föreslagna ändringar skulle vara förenliga med grundlagen är felaktig och ofullständig.”
   Vi har alltså en JK, en JO och flera andra remissinstanser som anser att förslaget strider mot grundlagen. Men det kan bli ännu rörigare!
   För om M-ministern driver igenom sin kreditupplysningslag skulle de verksamheter hon vill stoppa ändå kunna fortsätta  – genom att hänvisa till grundlagen, som förstås övertrumfar en vanlig lag.
   Då kan hela denna av Beatrice Ask illa redda soppa rinna över i en domstolssal – med krav på skadestånd som extra krydda.
## Nog vore det bättre om Yttrandefrihetskommittén fick ta det där helhetsgreppet.