Thomas Mattsson - Bloggen om Expressen

Måndagskrönikan om ministerns personliga integritet?

Är det ett ”otillbörligt intrång” i justitieministerns personliga integritet när en journalist på, säg, Expressen granskar hennes privatekonomi inför personvalet?
   Nej.
   Men Beatrice Ask vill fortfarande stoppa samma information som finns offentlig hos Skatteverket från att finnas tillgänglig på nätet.
   I morgon ska konstitutionsutskottet (KU) diskutera den nya kreditupplysningslagen, den som justitiekanslern (JK) dömer ut på grund av att förslaget står i strid med yttrandefrihetsgrundlagen.
   Om ändringen ändå drivs igenom av Beatrice Ask blir det svårare för journalister att exempelvis kartlägga ekonomisk brottslighet och sammanställa information om politiker.
   Beatrice Ask hävdar att hon värnar den personliga integriteten, när hon vill stoppa medier och medborgare frånatt kunna använda kreditupplysningssajterna.
## Men inte ens ett eventuellt missbruk av de nuvarande
möjligheterna att kolla inkomst, förmögenhet och skulder är tillräcklig orsak för att ändra lagen, anser JK.
   Så här konstaterar JK om lagförslaget:
   ”Att lämna ut en kreditupplysning till en person som inte har behov av den kan inte anses innebära ett otillbörligt intrång i den enskildes personliga integritet.”
   Den som, likt Beatrice Ask, hävdar att den personliga integriteten värnas med den nya lagen har en del att svara på.
   Samma upplysningar som hon vill stoppa på nätet finns ju tillgängliga hos Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Och den som kontaktar Inskrivningsmyndigheterna kan ta reda på ännu mer.
   Den svenska offentlighetsprincipen är unik, och även om den
missbrukas – som när någon publicerar obduktionsbilder på sajten Flashback – måste vi erinra oss om varför grundlagarna skyddar yttrande- och tryckfriheten.
   Det är lätt att motivera varför medier och medborgare ska ha tillgång till ekonomisk information om Beatrice Ask, men den som tror på öppenhet måste också våga argumentera för samma uppgifter om andra.
## Och vad är, egentligen, ett otillbörligt intrång i den personliga
integriteten?
   När kommunen tillåter så tät bebyggelse att grannen kan se rakt in
i din bostad? Eller när skolbarn måste duscha nakna inför varandra efter gymnastiken?
   Jag tror att många gör sin egen definition, men nu handlar det förstås om informationshantering, och då vill jag påminna om att inskränkningar inte bör göras bara för att någon känner obehag av att andra kan kolla en inkomstuppgift på nätet (i stället för att vänta tills Skatteverket lämnar ut samma uppgift, vilket de alltså kommer att fortsätta att göra).
   Justitiekanslern igen:
   ”För det fallet att ett intrång till exempel är betydande för den enskilde, men inte otillbörligt, får man alltså inte föreskriva några begränsningar i grundlagsskyddet.”