Thomas Mattsson - Bloggen om Expressen

Lars Vilks och rondellhunden i dagens Expressen

I fredags debatterade jag i Örebro den svenska tryckfrihetsförordningen med bland andra Nils Funcke, sekreterare i den statliga yttrandefrihetskommittén som ser över hur den nya grundlagen ska formuleras. Det var en bra diskussion som inte bara handlade om journalisternas önskemål om en värnad meddelarfrihet och mediernas krav på att den så kallade Caroline-domen ska avvisas.
   Hoten mot yttrandefriheten handlar också om, sa jag, att anställda inom den offentliga sektorn inte vågar kritisera sina arbetsgivare. Att domstolar slentrianmässigt belägger försvarsadvokater med yppandeförbud.
   Ytttrandefrihet kan ju se ut på många sätt.
   Också som en rondellhund.
   Expressen publicerar i dag en teckning av Lars Vilks som är så kontroversiell att terrornätverket al-Qaida i Irak har satt ett pris på hans huvud.
   På ledarsidan skriver vi därför:
   ”I ett demokratiskt samhälle måste även rätten att häda försvaras. När en svensk konstnär hotas till livet för några teckningars skull är det ett hot mot oss alla.”
   Och på kultursidan skriver Nils Forsberg:
   ”Man kan bara hoppas att mordkomplotten mot Vilks blir startsignalen inte bara för ett avståndstagande på bred front från religiös extremism, utan också ett unisont stöd för Lars Vilks rätt att rita vad han vill.”
   Den så kallade rondellhunden har tidigare orsakat internationella protester och diplomatiska förvecklingar, och därför ringde jag i går kväll till både utrikesdepartementet (UD) och Säkerhetspolisen (Säpo) och informerade dem om beslutet att trycka teckningen i alla våra editioner.
   Jag har naturligtvis inte för vana att berätta för UD och Säpo vad Expressen kommer att publicera, detta var första och möjligen sista gången, men här menar jag att det faktiskt fordras särskilda överväganden.
   Vi kan överblicka den svenska debatten hyggligt väl, men knappast alla eventuella konsekvenser i den övriga världen.
   Publiceringen i dag är Expressens ställningstagande för det fria ordet och dessutom en rimlig nyhetsbevakning, där vi visar läsarna den omdiskuterade teckningen. Men det är inte en provokation för provokationens skull.
   Hot och våldsamheter mot svenska beskickningar och företag utomlands kan inte uteslutas, och jag vill heller inte exponera svenska medborgare eller turister där för extra risker.
   Teckningen publiceras därför inte på Expressen.se och det är förstås ett ställningstagande som man kan diskuera. Ett bra exempel på ansvarigt utgivarskap? Eller en inkonsekvent självcensur som motverkar hela syftet med faksimilen i den tryckta tidningen? Tyck till i artikelkommentarsfältet här under, eller mejla gärna mig på thomas.mattsson@expressen.se
   Expressen ha tidigare valt att inte publicera Lars Vilks teckningar alls, och det finns fortfarande – trots att åtta personer gripits i mordkomplotten mot svensken – dagstidningar som fortsätter att avstå.
   Jag har respekt för den hållningen, liksom jag har respekt för åsikten att rondellhunden kan upplevas som kränkande. Men publiceringen i dag är ingen konstrecension, inget inlägg i debatten om teckningen är bra eller dålig.
   Expressen grundades för att motverka nazistiska strömningar från Tyskland, tidningen agerade länge mot apartheid i Sydafrika och driver nu kampanj för att Dawit Isaak ska friges av diktaturen i Eritrea.
   Kort sagt: ”Vi värnar yttrandefrihet och förnuft”, som det står i tidningens publicistiska idé.
   Expressen värnade Salman Rushdie, Taslima Nasrin och Roberto Saviano och deras rätt att skriva vad de ville, men en penna kan också användas till att rita med. Önskar man, som Lars Vilks, att istället teckna så är det också en yttrandefrihet.