Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer
Sven-Erik Alhem

Förtäckt hot kan kännas värst

Ett hot kan kännas mer eller mindre allvarligt. Ett klassiskt sådant om att hota döda någon som uttalas i hastigt mod i vrede kanske under påverkan av alkohol kan ibland vara förhållandevis lätt att skaka av sig när den som utsatts förstår att det inte varit allvarligt menat. För att vara ett olaga hot enligt brottsbalkens bestämmelse i 4 kap 5§ brottsbalken måste ett uttalat dödshot ha gjorts på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom. Det är ett allmänt åtalsbrott men förhöret med målsäganden om hur målsäganden själv uppfattat hotet blir väldigt avgörande för åklagarens möjlighet att väcka åtal.

Enligt min uppfattning är det förtäckta hotet – där inget direkt uttalande görs som direkt innefattar brottslig gärning – något som nog alla som utsatts för ett sådant betydligt mer obehagligt. Dessvärre är ett förtäckt hot betydligt svårare eller rent av omöjligt i många fall att rättsligt komma åt just för att att det inte finns något direkt hot om brottslig gärning även om tolkningen av uttalandet knappast kan uppfattas som annat än hotfullt. Särskilt om den som tar emot det förtäckta hotet inser att det lagts ner ett researcharbete från den som framför budskapet.

Lått mig ge ett exempel på ett förtäckt hot. Målsäganden blir uppringd av någon som målsäganden vet är väldigt hatiskt inställd till denne efter en kontrovers. Uppringaren säger:”Jag gläds åt att din dotter trivs så bra på X-skolan och att hon slutar redan kl 12 på fredagarna.” Målsägandens egen tolkning kan vara glasklar. Det finns ingen annan anledning för uppringaren att uttala sig om målsägandens dotter än att hos målsäganden vill framkalla allvarlig fruktan för dotterns säkerhet.

Det ska tilläggas att om ett hot genom anspelning på ett våldskapital eller annars har varit av allvarligt slag eller om gärningen har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art kan ett olaga hot bedömas som grovt och fr o m den 1 juli 2017 föranleda fängelse i minst nio månader (tidigare minst sex månader) och högst fyra år.