Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Barnpornografibrott – med hög prioritet

Barnpornografibrott bör alltid enligt Brottsofferjouren Sveriges mening även med nuvarande lagstiftning vara ett inom polisen och övriga rättsväsendet högt prioriterat brott. Inte minst viktigt är detta med beaktande av att det är barn som drabbas av gärningspersonerna även om barnpornografibrottet idag olyckligt nog i brottsbalken betraktas som ett brott mot allmän ordning. Brottsofferjouren Sverige ser det som angeläget att barnpornografibrottet snarast förs in som ett brott under sexualbrotten, där det naturligen hör hemma.
Sven-Erik Alhem                      Monica Ekström
Förbundsordförande                Vice förbundsordförande
Brottsofferjouren Sverige